Volkspartij richt pijlen op wethouder Lepolder

STEENBERGEN – Wethouder Petra Lepolder kreeg het donderdagavond tijdens de besluitvormende vergadering zwaar te verduren vanuit de Volkspartij. Michel Lambers diende namens de fractie een motie van afkeuring in richting het voltallige college van burgemeester en wethouders vanwege het in hun ogen falend economisch beleid. Het vertrek van de ondernemer met plannen voor het vestigen van een brouwerij bij Fort Henricus zou daar het voorbeeld van zijn. De motie werd echter door geen enkele partij gesteund.

Wethouder Petra Lepolder vertelde in een eerste reactie op de aantijgingen dat ze onlangs nog een gesprek heeft gehad met de desbetreffende ondernemer Kees-Jan Kooijmans. Volgens haar heeft hij verteld nog steeds interesse te hebben om ook een brouwerij bij Fort Henricus te beginnen, naast zijn vestiging in Bergen op Zoom. Volgens Michel Lambers van de Volkspartij is dat echter niet waar. “Wij hebben deze ondernemer ook gesproken en hij heeft ons gezegd zijn aandacht vol op Bergen op Zoom te richten, waar hij wel medewerking van het bestuur krijgt. Liever hadden wij als fractie deze motie niet ingediend, maar de onbevredigende antwoorden van de wethouder geven ons geen andere keus.”

Motie doet pijn

Omdat de motie van afkeuring gericht was aan het voltallige college, voelde burgemeester Ruud van den Belt zich geroepen om te reageren. “Wij zijn erg geraakt door deze motie; dat doet pijn. Blijkbaar heeft de Volkspartij weinig vertrouwen in de inzet die het college pleegt op economisch en recreatief gebied. We werken daar elke dag keihard aan met de grootste zorgvuldigheid en met die middelen die u ons geeft.”

De andere partijen in de raad vonden de motie te ver gaan en stemden tegen. Ook Gewoon Lokaal!, die in alle debatten over Fort Henricus altijd kritisch is geweest op de in hun ogen afwachtende houding van Lepolder richting de ondernemer. “Daarom hebben wij ook artikel 40 vragen gesteld aan het college toen bekend werd dat de bierbrouwer naar Bergen op Zoom is vertrokken. Wij willen het college netjes de tijd geven om die te beantwoorden. Ik ben er nog steeds niet blij mee, maar waar ergens een deur sluit, gaat er misschien wel elders een raam open”, aldus Dasja Abresch (GL!), wellicht doelend op een andere ondernemer die klaar staat.

Motie gronden huisvesting arbeidsmigranten

Naast de kritiek op het gevoerde economisch en recreatief beleid, wilde de Volkspartij middels een andere motie bereiken dat wethouder Lepolder geen verdere toezeggingen doet aan initiatiefnemer Flex-Employment als het gaat om de verkoop van de gronden bij Dinteloord voor de vestiging van arbeidsmigranten. Ook die motie haalde het niet, omdat mede door aandringen van de PvdA, de wethouder de toezegging heeft gedaan nog geen enkele overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer, tot het bestemmingsplan in de raad aan de orde is gekomen. 

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl