Volkspartij: Niet meer ambtenaren op communicatie

STEENBERGEN – De Volkspartij vindt het niet nodig dat de personele bezetting van de afdeling communicatie, de telefooncentrale en de balie van het gemeentehuis worden uitgebreid, zoals burgemeester en wethouders voorstellen in de perspectiefnota en de daarbijhorende meerjarenbegroting, waarover de raad morgen vergadert.

In haar Algemene Beschouwingen, die de fractie reeds heeft vrijgegeven, stelt de Volkspartij dat uit de eerdere uitbreiding van de afdeling communicatie met een halve fte geen rendement is gebleken voor het bestuur of de inwoners van onze gemeente.

‘Wethouders zijn heel goed in staat hun eigen woordvoering te verzorgen, dat verbetert ook de band met de bevolking’, aldus de Volkspartij, die zelfs voorstelt de afdeling communicatie in te krimpen en in plaats daarvan een functieplaats toe te voegen aan de griffie (ter verbetering van de facilitering van de raad). Aangezien er volgens de Volkspartij geen klachten zijn over de telefonische bereikbaarheid van de gemeente, zal de fractie ook niet instemmen met personeelsuitbreiding t.b.v. de telefooncentrale en de balie.

Uitbreiding van het jongerenwerk en voorzieningen zoals een overkapping bij het jeugdhonk in Steenbergen, alsook de aanschaf van pc’s om te gamen, ziet de Volkspartij wel zitten. Een mobiel jeugdhonk daarentegen kan de goedkeuring van de fractie anderzijds niet wegdragen.

De grootste oppositiepartij is het weer wel met B en W eens dat Steenbergen lid zou moeten worden van de Nederlandse vereniging van vestingsteden en gaat daarnaast ook weer een poging wagen om een fonds in te stellen voor de viering van het 750-jarig bestaan van Steenbergen in 2022.

Een compliment deelt de Volkspartij uit aan de wijkteams, waardoor volgens de fractie de kwaliteit van het openbaar groen is verbeterd en bovendien de betrokkenheid van de gemeente en de WVS-medewerkers is toegenomen. ‘De medewerkers van de buitendienst zijn hiermee echte ambassadeurs van de gemeente Steenbergen’, vindt de partij.