Volkspartij kritisch over Roosendaalse windmolens

KRUISLAND – De Volkspartij stelt het college van burgemeester en wethouders artikel 40 vragen over de plaatsing van drie windturbines op Roosendaals grondgebied. Volgens de fractie ondervinden bewoners van het naastgelegen poldergebied in Kruisland veel overlast van de molens. Zij vraagt zich af in hoeverre het college op de hoogte was van plaatsing en hoe zij haar bewoners terzijde gaat staan. Ook wil zij weten of het mogelijk is dat bewoners van de polder in aanmerking komen voor maatschappelijke compensatie.

Windturbinepark Roosendaalse Vliet BV is een initiatief van 21 Roosendaalse boeren die de wens hebben om “de wind die over hun land  waait, om te zetten in duurzame energie”. Een lang gekoesterde wens, want het initiatief stamt al uit 2002 maar werd pas begin van dit jaar daadwerkelijk tot uitvoer gebracht. Zo’n 5000 huishoudens uit de gemeente Roosendaal kunnen middels inschrijving gebruik maken van de energie.

Waarde woningen

De drie windturbines liggen op een steenworp afstand van de Holderbergsedijk en de Wildenhoeksestraat in Kruisland. Volgens de Volkspartij ondervinden de bewoners van het rustige poldergebied veel overlast van de draaiende rotorbladen. Hinder van licht en schaduw maar ook van het brommende geluid dat de turbines veroorzaken. De rode en witte lampen op de molens belemmeren het woongenot van de Kruislanders evenzeer. Bovendien zou door de plaatsing van de installaties op Roosendaals gebied de waarde van de woningen zijn afgenomen.

Belangen behartigen

“Is het college bereid juridische en maatschappelijke ondersteuning te verlenen aan de inwoners van de gemeente Steenbergen om de overlast van de windturbines te verminderen?”, is een van de vragen die de Volkspartij aan het college stelt. Ook wil zij weten of het college oplossingsgericht overleg wil voeren met het gemeentebestuur van Roosendaal om zowel wettelijk als maatschappelijk de belangen van de inwoners te behartigen?

Participatie

Uit de vragen van de fractie blijkt dat een groot deel van de bewoners van de polders wel bereid zou zijn om een zogenaamde sociale participatie-overeenkomst te sluiten. Hiermee maken energiecoöperaties en projectontwikkelaars afspraken met inwoners  om de opbrengst van de windmolens deels ten goede te laten komen aan de lokale gemeenschap.

Het college heeft dertig dagen de tijd om met een antwoord op de vragen van de fractie te komen.