Volkspartij in reactie op lezersbrief: “Nieuw maaibeleid mag niet tot rommelige aanblik woongebied leiden”

STEENBERGEN – Gisteren stond op KijkopSteenbergen een lezersbrief van Yvonne Markestein, inwoner van Welberg. Zij stelde hierin de kritiek die de Volkspartij tijdens de behandeling van de perspectiefnota uitte over het nieuwe maaibeleid van de gemeente Steenbergen aan de kaak. De partij bestempelde het resultaat van dit nieuwe beleid als “schandalig”. De Welbergse Yvonne Markestein kaatste de bal terug door juist het ter discussie stellen van deze maatregel ter bevordering van de biodiversiteit “schandalig” te noemen.  Dat is “te kort door de bocht” voor de Volkspartij die onderstaande reactie opstelde:

“Het maaibeleid van de gemeente Steenbergen is voor de Volkspartij aanleiding geweest kritisch te zijn bij de behandeling van de Perspectiefnota. Wij vinden dat waar de inwoners en ondernemers belasting betalen zij ook mogen verwachten dat daar iets voor wordt gedaan. Een belangrijke taak van de gemeente is het onderhoud van wegen en openbaar groen. De gemeente doet dat op zo efficiënt mogelijke manier en tegen zo laag mogelijke kosten. Het gebeurt tenslotte met geld van ons allemaal, deels opgebracht door de gemeentelijke belasting OZB.

De keuze om helemaal niet meer of zo weinig mogelijk te maaien om daarmee de biodiversiteit te bevorderen mag niet leiden tot het ontstaan van een rommelige aanblik van het woongebied. Natuurlijk vinden wij allemaal dat het heel belangrijk is dat er genoeg ruimte is voor vogels en zoogdieren. De rol van insecten is daarbij belangrijk, als voedsel voor vogels en andere dieren maar vooral ook voor het bestuiven van planten die op hun beurt belangrijk zijn als voedsel voor mens en dier. Zonder insecten breekt de voedselketen af. Metershoge brandnetels die over fiets- en voetpaden hangen en berenklauwen die kort langs de paden en wegen staan leveren geen enkele bijdrage  aan biodiversiteit, maar wel aan ergernis en gevaarlijke verkeerssituaties.

Mevrouw Yvonne Markestein sprak haar schande uit voor een verkeerd begrepen standpunt van de Volkspartij in de Steenbergse Courant van 23 juli jongstleden. Het is niet zo dat de Volkspartij geen oog heeft voor de natuur, maar wel pleiten wij voor een evenwichtig maaibeleid. Bermen buiten de bebouwde kom kunnen zeker soms geheel ongemaaid laten. Maar de verkeersveiligheid heeft daarbij gewoon voorrang. Dat betekent dat ook bijvoorbeeld een strook van een meter langs de weg gemaaid kan worden waarbij daarnaast de wilde begroeiing haar gang kan gaan. Het zicht is dan gegarandeerd en de ruimte voor alle soorten dieren in het onkruid is er nog gewoon. Binnen de bebouwde kommen dient het voor alle inwoners geen rommel te zijn.

De fractie van de Volkspartij zal altijd blijven kiezen voor een verantwoord evenwicht tussen natuur en het belang van een omgeving waarin ruimte is voor alle inwoners, verkeer en spelende kinderen. Nieuwe vormen van natuurontwikkeling zoals het herdenkingsbos dat binnenkort wordt ontwikkeld in Steenbergen verdienen navolging in al onze kernen en ook bij de nieuwe inrichting van het stadspark dient er ruimte te zijn voor wat ruigere natuur. Maar altijd op een evenwichtige manier. De openbare ruimte  helemaal laten verrommelen, terwijl inwoners en ondernemers hier belasting voor betalen, dat zou pas schandalig zijn.”

Volkspartij Steenbergen. Michel Lambers

Beelden bij dit artikel