Volkspartij in de bres voor bouwplek BC Deen aan Langeweg

DE HEEN – Bouwclub Deen wil de nissenhut die zij heeft gekocht om haar voortdurende huisvestigingsproblemen het hoofd te bieden graag neerzetten op het grasveld, nabij de ijsbaan, aan de Langeweg in De Heen. Hoewel het college dit niet ziet zitten, probeert de Volkspartij hiervoor alsnog genoeg politieke steun te verwerven.

De oppositiefractie heeft bij B en W schriftelijke vragen ingediend over de kwestie. Volgens de Volkspartij hebben zowel omwonenden als de Stichting Leefbaarheid De Heen verklaard geen bezwaar te hebben tegen de oprichting van de nissenhut op de beoogde locatie.

Tegen de geldende regels op het gebied van ruimtelijke ordening, kan de gemeente zelf ontheffing verlenen voor een periode van vijf jaar, aldus de Volkspartij.

De fractie noemt het ‘niet zozeer een kwestie van kunnen, maar van willen’, als het gaat om een oplossing voor de huisvestingsproblematiek van BC Deen. De club ziet zich al voor de vijfde keer genoodzaakt naar een ander onderkomen te verkassen.

Het realiseren van een bouwplek in het ‘thuisdorp’ van de bouwers, vindt de Volkspartij belangrijk voor de leefbaarheid in De Heen, die met het verdwijnen van o.a. de kerk en de basisschool toch al fors onder druk staat.

Uit de vragen van de fractie, blijkt dat het college de bouwclub geadviseerd heeft om onderdak te zoeken in één van de bedrijfspanden van de firma Van Trier.

De Volkspartij wil nu van B en W weten of dat tot resultaat heeft geleid, maar maakt vooral duidelijk een motie te overwegen, die bij voldoende medestand in de raad zou kunnen leiden tot een opdracht aan het college, om toestemming te verlenen voor het plaatsen van de nissenhut op het grasveld aan de Langeweg.