Volkspartij: “Afblazen Finch-woningen door Stadlander is een wijs besluit”

STEENBERGEN – Michel Lambers, fractievoorzitter van de Volkspartij, reageert verheugd op het nieuws dat Stadlander zich heeft teruggetrokken uit de plannen om Finch-woningen te bouwen in Buiten de Veste. “Starters in de gemeente Steenbergen verdienen een stevige, toekomstbestendige woning in plaats van zo’n houten hok.” Volgens woningcorporatie Stadlander is de vraag naar kleine een- en tweepersoonswoningen afgenomen en kunnen zij voldoen met de bestaande voorraad sociale huurwoningen. Wethouder Baartmans denkt daar anders over en gaat de haalbaarheid onderzoeken.

“Ik denk dat de wethouder wel gelijk heeft dat er behoefte is aan goedkope woningen, maar Steenbergen zou zich niet moeten verlagen door mee te doen aan de mode door zulke woningen te bouwen. Dat is geen sieraad voor de buurt en ik denk dat de mensen die een mooi villa hebben gekocht, er ook niet op zitten te wachten dat er zoiets naast wordt gezet. Steenbergen zou het meer moeten zoeken in het behouden van de bestaande sociale huurwoningen, waarvan sommigen op termijn kunnen worden omgezet naar sociale koopwoningen. Dan breek je tenminste geen goede woningen af om er vervolgens slechte voor in de plaats te zetten.”

PvdA ziet wel mogelijkheden

Nadir Baali van de PvdA staat wel meer open voor de Finch-woningen, al moet er volgens hem nog wel bekeken worden in welke vorm. “Als Steenbergen wil verjongen en groeien zou dit wel een deel van de oplossing kunnen zijn. Maar van de eerdere discussies die er zijn gevoerd in de raadszaal kan ik mij nog herinneren dat er verschillende type Finch-woningen zijn. De voorkeur van de PvdA gaat uit naar een andere variant die beter in het straatbeeld past dan die blokkendozen.”

Het onderwerp Finch-woningen staat volgende maand op de agenda in een oordeelsvormende vergadering.

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl