Volkspartij: “Aanleg telefonie- en kabelnetwerk Reinierpark gemeentelijke taak”

STEENBERGEN – Is de aanleg van een kabelnetwerk voor telefonie en Internet een verantwoordelijkheid is van de gemeente? Daarover verschillen het college van burgemeester en wethouders en de Volkspartij behoorlijk van mening. Laatstgenoemde vindt het van de zotte dat de gemeente bij het bouwrijp maken van bedrijventerrein Reinierpark in Steenbergen daar niet voor gezorgd heeft. Het college zegt echter alleen verantwoordelijk te zijn voor de aanleg van de nutsvoorzieningen gas, water en licht. De kabel is een taak van de markt.

“Hopeloos achterhaald twintigste eeuw denken,” noemt de Volkspartij dit beleid in reactie op de antwoorden die het college gaf op de door de partij gestelde vragen. Naar oordeel van de Volkspartij slaat B&W de plank mis. “Het was de gemeente zelf die als opdrachtgever eigen keuzes had kunnen en moeten maken om een zo aantrekkelijk mogelijk bedrijventerrein aan te leggen en te verkopen. In dit geval had de gemeente, handelend als publiek-private ontwikkelaar de investering kunnen voorfinancieren en in de verkoopprijs kunnen verwerken.”

Volgens het college werkt het echter niet zo in Nederland. “De aanleg van glasvezel is overgelaten aan de markt waardoor er geen overheidssturing mogelijk is bij de vraag waar wel en niet aangelegd gaat worden.”

Opheldering

De gemeente verwijst bedrijven die zich vestigen op de Reinierpolder door naar overkoepelend belangenbehartiger Ondernemers Platform Steenbergen (OPS). Dit bundelt de aanvragen in de hoop een marktpartij te vinden die bereid is een netwerk aan te leggen en te beheren.

Het is bij de gemeente bekend dat het lastig is voor ondernemers op Reinierpark om een kabelnetwerk te laten aanleggen en onderzoekt de mogelijkheden om hier ondersteuning bij te bieden. De Volkspartij zal na de verkiezingen verdere opheldering vragen aan het college “om dergelijke tekortkomingen voor de toekomst te voorkomen”.