Volharding gaat door met Spelenderwijs

STEENBERGEN – Met een fikse subsidie vanuit het programma Kinderen Maken Muziek – van het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie – kon de Steenbergse muziekvereniging Volharding de afgelopen twee jaar het project Spelenderwijs van de grond tillen. Dat gebeurde met groot succes, want in totaal werd aan 160 nieuwe leerlingen muziekles gegeven, waarvan er zo’n 75 zijn doorgegaan met het maken van muziek. Reden genoeg voor Volharding om het project voort te zetten.

Het wegvallen van de subsidie betekent echter wel dat de muzieklessen niet langer gratis kunnen worden aangeboden. Bovenop de eigen bijdrage van 8 euro per maand voor de huur, onderhoud en verzekering van het instrument komt nu een bedrag van 10 euro lesgeld per maand, wat een zeer gereduceerd tarief is. Een muziekles kost gemiddeld namelijk al minstens een tientje per week.

Schoolorkesten

Verder blijft de opzet gelijk: de leerlingen krijgen wekelijks muziekles in kleine groepjes en gaan daarnaast ook spelen in de schoolorkesten van de basisscholen in de kern Steenbergen, die dankzij Spelenderwijs zijn ontstaan en eveneens een groot succes mogen worden genoemd. Zowel binnen als buiten de scholen wordt er geregeld, met veel plezier opgetreden. De schoolorkesten laten heel goed zien wat Volharding met Spelenderwijs wil bereiken en uitstralen, namelijk hoe leuk het is om samen te musiceren.

Blokfluitles

Het project wordt bovendien uitgebreid met blokfluitles op de scholen. Waar Spelenderwijs zich richt op leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, kunnen middels de blokfluitlessen ook kinderen uit de groepen 3 ‘instromen’. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat Volharding tot december wekelijks blokfluitles verzorgen voor deze leerlingen, met als afsluiter een gezamenlijk optreden tijdens het Jaarconcert van de muziekvereniging op zondag 13 december. Streven is dat er dan meer dan honderd blokfluiters op het podium staan.

Op het programma staan verder verschillende muzikale workshops voor leerlingen uit de overige groepen van de basisscholen.

Informatie en promotie

Ter promotie van Spelenderwijs worden op vrijdag 4 september de groepen 5 van de vier Steenbergse basisscholen bezocht. Van vrijdag 4 t/m zondag 6 september staat Volharding ook op de Jaarmarkt, mede om Spelenderwijs onder de aandacht te brengen, en op donderdag 17 september is er in ’t Cromwiel een informatieavond tijdens de repetitie van de Muzieketiers, het jongste jeugdorkest. Aanvang 19.00 uur.