Voldoende overeenkomsten bij ideeën over Armoedebestrijding

STEENBERGEN – Vanmiddag organiseerden CDA, PvdA en Gewoon Lokaal een discussiebijeenkomst over het onderwerp Armoedebestrijding. Daarbij waren twee verkiezingskandidaten voor de Tweede Kamer (PvdA en CDA) en twee lokale wethouders uitgenodigd om hun visie te geven. Gespreksleider Willem van den Berge vatte bij zijn afsluiting de kern hiervan samen. “Ik zie duidelijk overeenkomsten tussen de standpunten van beide partijen. Afhankelijk van de verkiezingsuitslag kunnen de handen van CDA en PvdA ineen worden geslagen om er voor te zorgen dat de armoede in Nederland verdwijnt”.

In ’Het Zaaltje’ van brasserie De Kaai was een dertigtal belangstellenden verzameld. Zij kregen de visie van CDA-kandidaat René Peters en PvdA-kandidaat Joke de Kock (geboren op de Heense Molen) over armoedebestrijding voorgespiegeld. Peters sprak mede vanuit zijn ervaring als ex-wethouder sociale zaken van de gemeente Oss. De Kock heeft ruime ervaring in de schuldhulpverlening en is al 12 jaar voorzitter van de Nederlandse vereniging van schuldhulpverlening (NVVK). Beide kandidaten waren het grotendeels eens: de regels moeten versoepeld worden. De gemeenten kunnen heel veel doen, maar hebben Den Haag daarbij nodig. En er is veel verborgen armoede. Vooral ook onder ZZP-ers, die vaak onder de armoedegrens verdienen.

”Er is veel verborgen armoede. Mensen komen hier namelijk niet graag voor uit. Er is schaamte om dat te doen”, aldus gespreksleider Willem van den Berge in zijn inleiding tot de standpuntenuitwisseling. En: ”In Steenbergen is 27% van de werkenden ZZP-er”.

In beeld krijgen en houden

Wethouder Cors Zijlmans (armoedebestrijding) stelt dat de gemeente Steenbergen hard in de weer is om de inwoners die met armoede te maken hebben in beeld te krijgen en te houden. ”Hoe eerder we er bij zijn, des te beter kunnen we helpen. En we proberen mensen weer aan de slag te krijgen. Het hebben van werk is een belangrijke stap uit de armoede”,

UWV is boosdoener

Wethouder Cor van Geel (verantwoordelijk voor WMO) geeft aan dat hij de rol van het UWV zou willen terugdringen. ”De arbeidsbemiddeling kan veel beter door ons als gemeente worden gedaan. UWV zou zich alleen met de uitkeringen moeten bezighouden”.

Vragen uit de zaal

Uit de zaal kwamen vragen. Een daarvan betrof de rol van werkgevers. Hoe kunnen die worden bewogen om meer mensen een vaste baan te geven en hoe kan er voor worden gezorgd dat meer mensen ’de eindstreep’ halen?

CDA-er Peters noemt drie kernpunten: Allereerst het risico van ziekte bij de MKB-ondernemers weghalen. Vervolgens flexibele contracten tot vijf jaar mogelijk maken en hen de mogelijkheid bieden om gemakkelijker afscheid te nemen van werknemers die slecht functioneren.

De verruimingswens voor de flexibele contracten leverde hem de kritiek op van PvdA-er Joke de Kock. Zij wilde juist verkrapping op dit gebied, omdat volgens haar werknemers niet vijf jaar lang in onzekerheid mogen worden gehouden.

Compliment voor Steenbergen

De standpunten lagen op de meeste andere terreinen dicht bij elkaar. Overigens benadrukte De Kock haar visie dat het roer bij de schuldsanering drastisch om moet. ”Het gemiddelde schuldbedrag van huishoudens die in de problemen zijn gekomen bedraagt 43.000 euro. Dit bedrag groeit en groeit door de rente die erover berekend wordt. De ficus is hierbij de grootste eiser. Hier moet worden ingegrepen”. Ze had ook een compliment voor de gemeente Steenbergen. Ik heb jullie beleid op het gebied van armoedebestrijding bekeken. Dit doen jullie heel goed”.

In Steenbergse Courant van aanstaande vrijdag wordt uitgebreider ingegaan op de discussiebijeenkomst.

Tekst en foto's: Peter Vermeulen©Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl