‘Vluchtelingenvraagstuk is dynamisch probleem’

STEENBERGEN – Burgemeester Ruud van den Belt gaat zich zo snel mogelijk verdiepen in het raadsbesluit dat vorige week werd genomen over de mogelijke opvang van extra statushouders in de gemeente Steenbergen. ,,Voorlopig hebben we hiervoor nog geen verzoek ontvangen.’’

,,Hoe lang voorlopig is, weet echter niemand in de huidige situatie. Het vluchtelingenvraagstuk is een dynamisch probleem, waarover nadat de Steenbergse gemeenteraad er een beslissing over nam ook alweer een nieuw bestuursakkoord werd gesloten, door de Rijksoverheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.’’

,,Er komt meer geld vrij en er zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan om als gemeente een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen. We moeten dit uiteraard heel zorgvuldig aanpakken. Ik ga de komende weken met de ambtelijke specialisten eerst goed bekijken wat het raadsbesluit precies inhoudt, dat zo goed mogelijk vertalen en bezien hoe we er uitvoering aan kunnen geven.’’

De raad besloot vorige week af te zien van de eventuele opvang van enkele honderden vluchtelingen in asielzoekerscentra. Over de huisvesting van honderd extra statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning), verspreid over alle kernen en bij voorkeur gezinnen, valt wat de politiek betreft wel te praten, mits het COA de gemeente hiervoor benadert.

De manier waarop het ‘asieldebat’ in Steenbergen een vlucht nam, keurt Van den Belt niet goed. ,,Er waren natuurlijk ook voor- en tegenstanders die zich wel correct hebben geuit en het probleem speelt ook in andere plaatsen, binnen en buiten ons land. De verharding van de maatschappij baart mij zorgen. Ik vind dat we er met z’n allen voor moeten zorgen dat dit niet tot ontbinding van de samenleving leidt.’’

In de Steenbergse Courant van vrijdag 4 december kunt u een uitgebreid interview lezen met de nieuwe burgemeester van Steenbergen, Ruud van den Belt, die maandagavond officieel werd geïnstalleerd.