Vluchtelingenproblematiek weer terug in de raad

STEENBERGEN – De raad moet zich binnenkort opnieuw gaan buigen over de vluchtelingenproblematiek. Het besluit dat eind november werd genomen, is namelijk onuitvoerbaar geworden.

Een grote politieke meerderheid besloot, na alle commotie, om huisvesting aan te bieden voor honderd extra statushouders, oftewel asielzoekers met een verblijfsvergunning. Met als voorwaarde onder meer een maximale opvangperiode van een half jaar.

Die mogelijkheid bestaat inmiddels echter niet meer, de minimale termijn is door het Rijk opgeschroefd tot twee jaar. In haar beslissing stelde de raad ook dat Steenbergen op dit gebied pas in actie zou komen na een verzoek hiertoe van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

,,Het COA doet echter geen verzoeken voor de huisvesting van statushouders,’’ stelt burgemeester Ruud van den Belt. ,,We zullen de besluitvorming dus opnieuw onder de loep nemen en moeten aanpassen.’’ Waarbij aangetekend dat de gemeente Steenbergen dit jaar sowieso al veertig procent meer statushouders onderdak moet bieden dan afgelopen jaar het geval was.

Het wettelijk verplichte aantal voor 2016 is vooralsnog vastgesteld op 58, maar dat worden er naar alle waarschijnlijkheid nog meer in de tweede helft van het jaar.