VIP zoekt vrijwilligers voor diverse lokale organisaties

Bij het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) kun je terecht als je op zoek bent naar vrijwilligerswerk dat bij jou past. Om een idee te geven waar je momenteel als vrijwilliger kunt helpen, lichten we er een paar vacatures uit. Meer informatie over deze en andere vacatures vind je op de website www.vrijwilligersinformatiepunt.nl.  Of volg het VIP op facebook ‘vrijwilligersinformatiepunt steenbergen’ voor nieuws, vacatures en gratis online workshops.

Vrijwilliger Alzheimer Café
Alzheimer Café Steenbergen is onderdeel van Alzheimer Nederland West Brabant. In het Alzheimer café zijn er diverse werkzaamheden te doen bijvoorbeeld als gastvrouw/heer of het bemannen van de informatietafel.
Wij vragen iemand die mensen op hun gemak kan stellen en mensen welkom laten voelen • Iemand met een luisterend oor • Iemand die het fijn vindt om in een team te functioneren • Wij bieden trainingen voor vrijwilligers in het Alzheimer Café en informatie via het Vrijwilligersplein. Je wordt uitgenodigd voor een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox. Je bent beschikbaar op 5 dagdelen per jaar voorlopig op zaterdag (4 uur per dag) en bereid deze bijeenkomsten voor.

Vrijwilliger Maatjesplusproject bij WijZijn Steenbergen
Mensen, jong en oud, kunnen op sommige momenten in hun leven behoefte hebben aan een ‘Maatje’. Dit kan kortdurend zijn of voor langere tijd. Het gaat om mensen die (even) niet meer mee kunnen komen in onze maatschappij. Oorzaken kunnen zeer divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan een ziekte, weinig sociale contacten, weinig vrijetijdsbesteding, psychische problemen of een verstandelijke beperking. In de ondersteuning kan het gaan om bieden van emotionele steun, helpen waar nodig en het ondernemen van activiteiten. Op veel momenten kan het ‘er zijn’, een spelletje doen of samen wandelen, al voldoende zijn om iemand vooruit te helpen. Wij zoeken vrijwilligers die bereid zijn om zich in te zetten voor het welzijn van anderen. Een maatje is iemand met een warm hart. Iemand met een luisterend oor, praktisch ingesteld, oplossingsgericht en respectvol. Begrip en humor kunnen inzetten in het contact met de ander. Een maatje ziet de ander als gelijkwaardig en het persoonlijk contact staat centraal.  Naast professionele begeleiding, een leuk team, intervisie en een jaarlijkse waardering, bieden wij u de mogelijkheid om echt van betekenis te zijn voor iemand anders. De tijdsinvestering zal ongeveer 2 uur (per maatjescontact) per week zijn.

Geïnteresseerd in een van deze vacatures of wil je alle vacatures inzien?  
Kijk op www.vrijwilligersinformatiepunt.nl voor meer informatie en schrijf je in. Via de website kun je op een veilige manier reageren op een (of meerdere) vrijwilligersvacature(s).
Het Vrijwilligers Informatie Punt is telefonisch bereikbaar via 167-750 850 (WijZijn Steenbergen) en 06-3926 7945. Contactpersoon is Caroline Maat, e-mailadres caroline.maat@wijzijntraversegroep.nl.
Het Vrijwilligers Informatie Punt Bergen op Zoom-Steenbergen is onderdeel van de welzijnsorganisatie WijZijn Traverse Groep.

Beelden bij dit artikel