Viaduct wordt toegangspoort van klaprozen

WELBERG – Binnenkomen via een poort van klaprozen. Dat is het idee dat de Dorpsraad Welberg momenteel samen met de Werkgroep Bevrijdingsmonument Welberg uitwerkt voor het viaduct dat dorp en stad van elkaar scheidt. De partijen hopen met dit plan aanspraak te kunnen maken op de 10.000 euro subsidiegeld die de gemeente beschikbaar stelt voor de realisatie van de kunstwerken in de diverse kernen.

De afgelopen jaren profileert Welberg zich als klaprooskern van de gemeente Steenbergen. Ingegeven door de plaatselijke geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog die de Werkgroep Bevrijdingsmonument Welberg met bevlogenheid levend houdt. Met name de Slag om de Schelde die begin november 1944 zijn hoogtepunt bereikte in en om de Welberg, verwierf mede dankzij deze groep een prominente plek in de herdenkingsceremoniën. Vijftien jaar geleden realiseerden de leden het bevrijdingsmonument, ‘De Klok’, aan de Canadezenweg. Sinds enkele jaren ligt aan de voet van het monument een klaprozenveld dat vanuit de hele regio belangstellenden trekt.

Trots op geschiedenis

Toen de gemeente Steenbergen vorig jaar een motie aannam om kernen te stimuleren een kunstwerk te realiseren, zag de Dorpsraad Welberg hierin een goede mogelijkheid om twee vliegen in één klap te slaan: De opknap van het viaduct en de verbinding met de historie via de klaproos. “De entree van de Welberg via Steenbergen stemt niemand vrolijk,” aldus een woordvoerder van de raad. “Sinds de totstandkoming in de jaren ’70 is er niets meer aan gedaan. Het is een naargeestige, beetje enge plek.” Alle ruimte voor verbetering dus. ”In de Welberg zijn we trots op onze geschiedenis en de klaproos heeft daarin een bijzonder plekje gekregen. Hij staat voor ons niet zozeer symbool voor de oorlog als wel voor de vrijheid waar wij op ons dorp heel erg van mogen genieten. Het is bovendien een erg mooie bloem.”

Herinrichting N259

Momenteel werkt een kleine werkgroep van vormgevers en kunstenaars aan een eerste ontwerp, maar in de nabije toekomst zullen ook de kinderen van het dorp een rol spelen. “We hopen dat zij met ons mee willen denken over de invulling, vooral vanuit de vraag wat vrijheid voor hen betekent.” Over de kosten kan de dorpsraad nog geen slag slaan. “We laten ons er in ieder geval in deze fase niet door beperken. De mensen die er nu aan werken doen dat voor niets en we hopen dat de gemeente ook met ons mee wil denken. Het viaduct wordt binnenkort opgeknapt als onderdeel van de renovatie en herinrichting van de N259 en mogelijk kunnen we daarbinnen zaken met elkaar combineren.”

Canadese waardering

Ook richten de initiatiefnemers hun pijlen op sponsoren en donateurs. Een van de acties is dat de dorpsraad gevelbordjes wil ontwikkelen met daarop een klaproos die vervolgens aan dorpsgenoten en andere belangstellenden verkocht wordt. “Bij voorkeur van emaille omdat dat passend is bij de tijdsgeest, maar dat hangt van het kostenplaatje af.”

In het Canadese Edmonton, thuisbasis van het South Alberta Light Horse Regiment dat een belangrijke rol vervulde in de bevrijding van de Welberg, zijn de plannen met groot enthousiasme ontvangen. Angelo Somers, voorzitter van de Werkgroep Bevrijdingsmonument is net terug van een privé-reis naar Canada waar hij onder meer het klaproosviaduct ter sprake bracht. “Vanuit diverse kanten zijn al toezeggingen gedaan voor een financiële bijdrage. De waardering voor de wijze waarop wij in Welberg en Steenbergen omgaan met de herdenkingen en de nagedachtenis aan de Canadese slachtoffers wordt er enorm gewaardeerd.”

Klaproos eerbetoon aan gesneuvelden

De klaproos staat wereldwijd symbool voor soldaten die sneuvelen in de strijd om de vrijheid. Het vindt zijn oorsprong in het gedicht ‘In Flanders Fields’ (In de velden van Vlaanderen) van de Canadese militaire arts en dichter John McCrae (1872–1918). Hij schreef het gedicht als eerbetoon aan de gesneuvelden maar ook als oproep om de strijders aan het front niet in de steek te laten.  Het staat daarmee in lijn van de gedachte ‘Opdat wij niet vergeten’ die in Nederland als basis voor de jaarlijkse herdenkingen geldt.

McCrae diende in de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen waar de klaproos uitbundig bloeide op de slagvelden. Niet vreemd want de plant is een zogenaamde pionier die op de door bommen omgeploegde velden als eerste vegetatie terugkeerde. Ook staan sommige varianten van de klaproos bekend om hun pijnstillende werking die benut werd voor de vele gewonde soldaten. Niet in de laatste plaats passen de bloedrode bladeren en het zwarte kruisvormige bloemhart naadloos bij de tragiek van de jonge mensen die ver van huis het leven laten om de vrijheid van een ander te heroveren.

Foto

Vorige week zaterdag werden de raadsleden tijdens een kernbezoek aan Welberg geïnformeerd over de plannen met betrekking tot het viaduct. Zij waren vol lof over het initiatief.

(Door Dasja Abresch)