Verzoek om geluidsscherm tegen A4 afgewezen

STEENBERGEN – B en W hebben het verzoek afgewezen van Steenbergenaar Peter van der Wijk afgewezen, die de gemeente had gevraagd om een geluidsscherm te plaatsen, tegen de (toekomstige) overlast van de A4 bij zijn woning en paardenpension aan de Kruislandsedijk/Triangel. Zo blijkt uit een mededeling van het college aan de raad.

Van der Wijk verwachtte naar eigen zeggen geen ander antwoord dan dit, hoewel hij officieel nog niets heeft vernomen. ,,En ook dát is geen verrassing, want de gemeente communiceert heel slecht, zo heb ik ook ervaren met onze adreswijziging. Als gevolg van de A4 wonen wij nu aan de Kruislandsedijk 5 in plaats van de Triangel 2. Dat heeft al voor de nodige problemen met de postbezorging gezorgd.’’

'Gemeente geeft niet thuis als het om burgerbelangen gaat'

Maar dat terzijde. Van der Wijk kampt immers met een veel groter probleem. De A4 ligt in zijn achtertuin en door de lichtschittering van een geluidsscherm aan de andere kant van de snelweg, is zijn paardenpension als zo goed als leeggelopen.

Van de A4 verwacht hij straks bovendien veel geluidshinder. Uit overleg met gemeente en Rijkswaterstaat is slechts naar voren gekomen dat hij op eigen kosten een geluidswal ‘mag’ aanleggen.

,,Deze gemeente is heel amateuristisch bezig,  wil de problemen niet zien, praat haar eigen straatje schoon en geeft niet thuis als het om de belangen van de burgers gaat,’’ stelt Van der Wijk.

'Als je hieraan meewerkt, moet je dit ook doen in vergelijkbare gevallen'

De redenen voor B en W om zijn verzoek af te wijzen zijn, volgens de raadsmededeling: 1. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de aanleg van de snelweg, met de daarbij behorende voorzieningen zoals een geluidscherm. 2. Er is geen geld in de begroting beschikbaar om dergelijke investeringen te doen. 3. Het is ook niet wenselijk om alsnog geld in de begroting op te nemen. Als je hieraan meewerkt moet je dit ook doen voor andere vergelijkbare gevallen. Er is totaal geen inzicht in de kosten die dit met zich mee zou brengen. 4. Het door u (gemeenteraad, red.) vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied laat het niet toe om geluidschermen te plaatsen op andere locaties dan opgenomen in het gebied van het tracébesluit.