Vertrouwenscommissie presenteert profielschets voor nieuwe burgemeester

STEENBERGEN – De vertrouwenscommissie die verantwoordelijk wordt voor de keuze van een nieuwe burgemeester heeft haar eerste taak er nagenoeg opzitten: het opstellen van een profielschets waaraan de toekomstige kroonbenoemde burgervader of –moeder moet voldoen.

De vertrouwenscommissie – bestaande uit vertegenwoordigers van alle fracties, het college en de griffie – presenteert deze profielschets op woensdag 11 maart om 19.00 uur in het gemeentehuis aan de voltallige raad.

De politieke partijen hebben dan een week de tijd om zich te buigen over de functie-eisen plus de gewenste kwaliteiten en capaciteiten, waarover zij op donderdag 19 maart met elkaar in debat gaan. De definitieve profielschets die daaruit voortvloeit, wordt donderdag 26 maart in een speciale raadsvergadering aangeboden aan de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant, Wim van de Donk.

Hij acht de tijd weer rijp voor een ‘vaste’ burgemeester, na de bestuurscrisis die vorig jaar tot de val van achtereenvolgens burgemeester Saskia Bolten en gemeentesecretaris Ans Leloux leidde.

Wanneer de sollicitatieprocedure verder volgens planning verloopt, draagt waarnemend burgemeester Joseph Vos in het september het roer van de Gemeente Steenbergen over aan een door de kroon benoemde burgemeester, die voor blijvende bestuurlijke rust moet gaan zorgen.