“Verstoring van het proces” naar onderzoek fraude College betreurt actie VVD

STEENBERGEN – Het college betreurt het dat de fraudezaak bij de NWB Bank vroegtijdig in de openbaarheid is gekomen door de artikel 40-vragen van de fractie van de VVD. De bank had de gemeente Steenbergen met klem gevraagd om vanwege het strafrechtelijk onderzoek en de lopende interne onderzoeken de kwestie vooralsnog vertrouwelijk te behandelen.

Na afstemming met het presidium (waarin de voorzitters van alle fracties in de raad zitting hebben) is hierin toegestemd. “Soms zijn er andere, dusdanig zwaarwegende  belangen aanwezig dat we genoodzaakt zijn om het belang van openbaarheid en transparantie op de tweede plaats te zetten,” aldus het college in een mededeling aan de raad. 

Openbaarheid en transparantie

De fractie van de VVD besloot na de vergadering echter dat openbaarheid en transparantie een groter goed zijn en maakte de fraude toch bekend middels artikel 40-vragen. “Jammer,” zo bestempelt het college de actie. “Dit houdt een verstoring in van de opgebouwde relatie met de NWB Bank wat als gevolg daarvan kan leiden tot een verstoring van het proces waarin we nog volop zitten.”

De fractie van de PvdA noemde de actie van de VVD eerder in een persbericht al “een goedkoop politiek trucje om de aandacht te trekken” en “hoogst onfatsoenlijk”.
De artikel 40-vragen van de VVD zijn overigens nog niet beantwoord, maar dat zal volgens het college “concreet, duidelijk en volgens de gebruikelijke route” gebeuren.

[ door Dasja Abresch ]