Versnelde huisvesting verplicht aantal statushouders

STEENBERGEN – De gemeenteraad heeft vanavond in grote meerderheid ingestemd met het voorstel van B en W over de huisvesting van statushouders. Op Bart Suijkerbuijk van de Volkspartij na, stemden alle raadsleden ermee in dat de gemeente zich puur richt op het beschikbaar stellen aan volwaardige woningen, evenredig verspreid over alle kernen, voor het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning dat zij wettelijk krijgt opgelegd. Bedoeling is wel om deze statushouders versneld onderdak te gaan bieden.

Vooralsnog zijn er echter nog onvoldoende woningen beschikbaar, maar aan de realisatie daarvan wordt in overleg met o.a. woningcorporatie Stadlander druk gewerkt, aldus wethouder Petra Lepolder.
Naar verwachting moet de gemeente Steenbergen dit jaar 77 statushouders huisvesten en volgend jaar minimaal het dubbele, maar dat zouden er ook drie keer zoveel kunnen worden.

College en raad geven er de voorkeur aan de asielzoekers meteen op een adequate manier onderdak te bieden en niet te kiezen voor tijdelijke opvangmogelijkheden zoals op campings of in Bed&Breakfast accommodaties. Dat zou bovendien duurder uitpakken. Voor de huisvesting van statushouders ontvangt de gemeente volgens wethouder Cor van Geel namelijk niet meer dan 50 euro per week.