Versneld onderzoek naar veiligere fietsroute

STEENBERGEN – Het rondweg-amendement was niet de enige wijziging waar een klap op werd gegeven tijdens de laatst gehouden gemeenteraadsvergadering waar het Gemeentelijk Verkeers- en vervoerplan werd behandeld. De raad stemde eveneens in met het versnellen van het onderzoek naar en verbeteren van de fiets- en wandelroutes dat eigenlijk pas gepland stond voor 2026-2030.

Ook is de raad van mening dat er snel verbetering moet komen in de fietsroute die, met name, de schoolgaande jeugd van Nieuw-Vossemeer dagelijks neemt naar en van Bergen op Zoom.  Het college moet in gesprek met de collega’s van Bergen op Zoom om tot een oplossing te komen. Daarbij dient de overname van de Jan den Boersweg door de gemeente Steenbergen serieus aan bod te komen.

Drempels

Na vaststelling van het GVVP werd nog een motie aangenomen waarmee het college werd opgedragen een ‘drempelschouw’ uit te voeren in de gemeente Steenbergen. Dit onderzoek is bedoeld om kwaliteit en nut een noodzaak van verkeersremmende drempels te inventariseren.

Foto: Recent werden alle bomen aan de Jan den Boersweg gekapt. Het biedt ruimte voor veiligere fietsverbinding, maar de weg is van Bergen op Zoom. Het college moet hierover in overleg met het college van deze buurtgemeente.