Verscherpt toezicht op milieustraat

STEENBERGEN – Met ingang van 1 november wordt er scherper gecontroleerd bij de milieustraat in Steenbergen. Met als doel de ‘buitensporig grote afvalstroom’ te reduceren, heeft de gemeente strengere regels opgesteld voor het inleveren van afval bij de milieustraat aan de Van Andelstraat, waar alleen inwoners van de gemeente Steenbergen terecht kunnen.

Om er zeker van te zijn dat mensen die afval komen brengen hier daadwerkelijk wonen, zullen de medewerkers van de milieustraat om hun legitimatiebewijs vragen. Ook zullen zij strenger controleren of de bezoekers zich houden aan de maximale hoeveelheid afval die gebracht mag worden en dit in de juiste containers wordt gedeponeerd.

Per week mogen inwoners van de gemeente Steenbergen maximaal een halve kuub bouw- en sloopafval, inclusief puin, inleveren bij de milieustraat, aangevuld met maximaal 2 kuub overig afval. De regels zijn te vinden op www.gemeente-steenbergen.nl, onder het kopje ‘Gemeentewinkel’ en vervolgens ‘afval inleveren’.

Bij de Steenbergse milieustraat wordt jaarlijks gemiddeld 51 kilo grof huishoudelijk restafval per inwoner ingeleverd. Een ‘buitensporig grote hoeveelheid’, aldus de gemeente, aangezien het landelijk gemiddelde 22 kilo bedraagt. Naarmate de afvalstroom kleiner wordt, kunnen ook de kosten voor de burgers dalen.