Verplaatsing bushalte Molenweg

STEENBERGEN – De bushalte voor seniorencomplex De Wieken aan de Molenweg wordt verplaatst naar ’t R@velijn, even verderop in de straat. Dat hebben B en W na overleg met o.a. vervoersmaatschappij Arriva besloten. De provincie is bereid gevonden de helft van de kosten te betalen, die in totaal maximaal 40.000 euro bedragen.

Met de verplaatsing, die komend najaar wordt uitgevoerd, komt een einde aan de overlastsituatie bij de flat, waarover bewoners al jaren klagen. De Volkspartij sprong in de bres voor de bewoners en ijverde nadrukkelijk voor een oplossing, wat uiteindelijk zelfs tot een raadsbreed aangenomen motie leidde.

Aanvankelijk leek het echter niet mogelijk de bushalte ‘op te schuiven’; de vorige streekvervoerder Veolia wilde daar in ieder geval niet aan meewerken. Inmiddels verzorgt Arriva het openbaar vervoer in onze regio en deze maatschappij verzocht de gemeente onlangs de bushalte te verlengen, zodat er op drukke tijden voldoende ruimte is voor de in- en uitrijdende bussen.

Die gelegenheid werd aangegrepen om alsnog de mogelijkheid tot het verplaatsen van de halte naar ’t R@velijn. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is nog wel de parkeerruimte voor fietsen.