Verpauperde panden proces van lange adem

STEENBERGEN – Het is bijna een jaar geleden dat inwoonster Doreen van Roon aan de bel trok bij de gemeenteraad over het belabberde uitzicht vanuit haar appartement in het centrum van Steenbergen. Ze was de grauwe muren met afgebladderde verf van de tegenovergelegen winkelpanden meer dan zat en hoopte op actie vanuit de gemeente. De wethouder was het met haar eens en beloofde na aansporing van de gemeenteraad in gesprek te gaan met de pandeigenaren. Hoewel er nog geen direct resultaat te zien is, worden er achter de schermen wel degelijk gesprekken gevoerd, zo is de reactie van de gemeente.

De invloed die de gemeente heeft is in beginsel maar beperkt. Er kan bij de pandeigenaren worden aangegeven dat opknappen dringend nodig is. Pas als het achterstallig onderhoud echt een gevaar gaat vormen voor voorbijgangers, kan er met dwangsommen worden gedreigd. Zover is het nog niet, maar volgens de gemeente zijn er sinds vorig jaar wel stappen gezet. “Elke locatie kent zijn eigen knelpunten en kansen. De praktijk is dat een herontwikkeling of planvorming de nodige tijd vraagt”, aldus een woordvoerder.

“Wel nieuw uithangbord, maar pand niet opgeknapt”

Een duidelijk zichtbaar knelpunt is de bovenkant van het pand van Schoonenberg waar Doreen van Roon op uitkijkt. “Ze hebben onlangs binnen en buiten nieuwe borden opgehangen, maar het pand zelf is natuurlijk niet hun verantwoording. Maar misschien ben ik te voorbarig en komt het nog.” Dat voelt inderdaad tegenstrijdig, zo begrijpt Kees de Bruin van Ons Steenbergen. “Zij huren slechts het winkelpand en trekken aan het einde van de dag de deur dicht en hoeven niet naar boven te kijken. Toch heeft het absoluut onze aandacht. We zitten nu in een overgangsfase van het centrum. Er is een noodzakelijke krimp nodig om het centrum compacter te maken. Zo heb ik goede hoop dat een ondernemer die nu aan de rand zit, kan gaan verhuizen naar het pand van Scapino, wat een belangrijke plek in de winkelstraat is.”

Onkruid op nummer 45

Doreen van Roon is positief over het feit dat er iets gebeurt; ook als het gaat om het perceel aan de Blauwstraat 45. Het braakliggende stuk grond is inmiddels een verzamelplaats voor onkruid en afval geworden. Volgens de gemeente lopen er een aantal onderzoeken en kan daarna de aanvraag om een vergunning worden gedaan. Ze verwachten op korte termijn in samenwerking met de ontwikkelaar meer duidelijkheid te kunnen geven over de invulling. “Het biedt ook zeker kansen in deze tijd. Kijk naar de panden een stukje verderop, aan de overkant van het Chinese restaurant. Die zijn ook prachtig opgeknapt en waren zo weg”, aldus Van Roon.

[ door Nicole van de Donk ]

Foto: Uit het raam kijken is nog steeds geen favoriete hobby van Doreen van Roon. Ze wacht nog steeds op het moment dat de verpauperde winkelpanden worden aangepakt. (foto: Doreen van Roon)