Vernou Steenbergen maakt forse overuren vanwege watertekort

STEENBERGEN – Vernou Steenbergen is onder meer gespecialiseerd in het boren van bronputten. Die activiteit legt het bedrijf geen windeieren, zeker na de extreme droogte van de afgelopen maanden. Die dwingt akkerbouwers in de volle grond om continu te beregenen om hun gewassen te laten groeien en zelfs in leven te houden. Nu er vanwege de blauwalg in open wateren deze week een ontrekkingsverbod is ingevoerd komen akkerbouwers zonder bronput helemaal in de problemen.

“Onze medewerkers maken zware overuren om in de behoefte aan pompen en bronputten te voorzien”, vertelt eigenaar Ad Nouwen van Vernou. “Sommige agrarische bedrijven die in het bezit zijn van een waterbeheerplan en de benodigde vergunningen, geven ons zelfs opdracht om 2 of zelfs 3 bronputten tegelijk te boren. Ze doen dit niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de komende jaren, want dit soort perioden van droogte worden meer verwacht”.

Water uit de Ardennen

Op de vraag of er wel voldoende grondwater zal zijn als er via zoveel bronnen water wordt opgepompt geeft Nouwen aan dat hij hier niet echt bang voor is. “Het meeste water wordt opgepompt vanuit een diepte tussen 40 en 80 meter. Hier is voldoende water aanwezig en dit wordt continu aangevuld door stromingen vanuit de Ardennen. Er zit een enorme voorraad water in de grond. De waterstand in de meeste bronnen is momenteel wel iets lager dan normaal, maar dit is absoluut nog niet verontrustend”.

Brondiepte is wel van belang

Voor ondiepere bronnen is het een ander verhaal. “We hebben de laatste weken al heel wat oudere bronnen met een diepte tot 20 meter moeten reinigen om de aanvoercapaciteit op te peppen. Om die reden borgen wij bij particuliere tuinen meestal tot de maximaal vergunningsvrije diepte tot 30 meter”, aldus Ad Vernou.

Hij verwacht niet dat het watertekort met een paar flinke buien is opgelost. “De meeste grond waar niet is beregend heeft een flink te kort aan vocht. Dit komt niet zomaal op peil. Na een flinke hoeveelheid regenwater zal de Blauwalg echter wel langzaam verdwijnen”.