Vermoeden van botulisme in Dinteloord

DINTELOORD – Na het overlijden van eenden en waterhoentjes in een waterpartij aan de Ruyterstraat in Dinteloord stelt het Waterschap Brabantse Delta uit voorzorg een onderzoek in naar mogelijk botulisme. Rondom de waterpartij zijn waarschuwingsborden geplaatst.

Begin deze maand ontvingen het Waterschap en de gemeente Steenbergen meldingen van dode eenden en waterhoentjes op de betreffende locatie. Medewerkers van het waterschap hebben de vogels geruimd.

Omdat het vermoeden bestaat dat de dieren zijn overleden aan botulisme, wordt hier onderzoek naar gedaan door het Central Veterinary Institute (CVI) uit Lelystad. Zij achterhalen de doodsoorzaak en geven uitsluitsel of het daadwerkelijk gaat om botulisme en zo ja welk type dit is.

Deze onderzoeksresultaten zullen over circa zes weken bekend zijn. Medewerkers van de gemeente hebben uit voorzorg alvast waarschuwingsborden geplaatst rondom de waterpartij.

Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging waaraan vooral watervogels en vissen sterven. De bacterie die botulisme veroorzaakt, kan zich snel vermenigvuldigen als er dode vogels of vissen in het water liggen, of wanneer de watertemperatuur boven de 20 graden Celsius komt.