Verleden delen op vrijdagmiddag in de bieb

STEENBERGEN –Heemkundekring De Steenen Kamer hoopt dat de drempel naar de vereniging letterlijk en figuurlijk lager is nu de club verhuist naar de Blauwstraat 30 (de bieb). Met een nieuw clubhuis, een nieuwe voorzitter, een nieuw logo en de prikkelende slogan ‘Ons Erfgoed, een gedeeld verleden’ is de club klaar voor de toekomst.

Iedere vrijdagmiddag wordt er hard gewerkt in de bieb. Met regelmaat krijgen de heemkundigen dozen vol documenten, foto’s of kranten binnen die bekeken en gearchiveerd worden. Ook lopen er altijd onderzoeken onder de leden of komen er van buitenaf vragen binnen waarvoor het archief van ‘De Steenen Kamer’ wordt aangesproken.

Onpraktisch

Alle archiefstukken blijven voorlopig overigens nog in de oude werkruimte boven de Vredeskerk. “De klimatologische omstandigheden zijn daar perfect en er is hier nog geen geschikte ruimte voor,” legt Niek van Beers uit. “We hopen overigens wel dat die er snel komt, want het is nu erg onpraktisch om voor iedere vraag terug te moeten naar ‘t Zolderke.”

Ouwehoeren

Momenteel neemt de vrijdagmiddag-groep dozen vol Steenbergse Couranten door en categoriseert Co Oerlemans honderden foto’s uit een geschonken privécollectie. “En in de tussentijd komen we natuurlijk met talloze oplossingen voor actuele problemen in Steenbergen, want ouwehoeren hoort er ook bij,” knipoogt Van Bers.

Tijdens de werkmiddagen houdt de Steenbergse genealoog Chris Kuipers kantoor in de bieb en wil iedereen met een vraag over af- en herkomst graag verder op weg helpen.

Verhalen vertellen

De heren hopen dat steeds meer mensen (ook vrouwen dus!) op vrijdagmiddag bij hen aanschuiven. “De deur van de bieb staat open en iedereen is van harte welkom. Gewoon, om eens te komen kijken waar wij mee bezig zijn of om een vraag te stellen. Wat we vooral hopen is dat er aan deze tafel verhalen verteld worden en gesprekken ontstaan over het Steenbergen van vroeger.”

Ons erfgoed

De slogan ‘Ons erfgoed, een gedeeld verleden’ sluit direct aan bij die oproep. “We hebben bewust gekozen voor het ‘Ons’ omdat we de verbinding willen leggen met ‘Ons Steenbergen’ dat zich steeds meer ontwikkelt als de merknaam van de stad,” aldus bestuurslid en ontwerper Philip Damen tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen maandag. “Vanuit heemkundig oogpunt benadrukt het dat erfgoed van ons allemaal is en dat we er samen invulling aan geven.”

De werkmiddagen van heemkundekring De Steenen Kamer zijn iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur aan de Blauwstraat 30 (de bieb).

Voor meer informatie over de vereniging: heemkundekringdesteenenkamer.nl of Facebook (heemkundekringdesteenenkamer).

Beelden bij dit artikel