Verkoop en gebruik van lachgas voortaan verboden in de gemeente Steenbergen

STEENBERGEN – Vooruitlopend op de landelijke wetgeving heeft de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen een verbod tot de verkoop en het gebruik van lachgas in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen.

Dat betekent dat hier voortaan tegen kan worden opgetreden. Het verbod geldt zowel op openbare plaatsen als in openbare gebouwen.
Burgemeester Ruud van den Belt hierover: “De coronacrisis heeft tot tal van maatregelen geleid in het belang van de volksgezondheid. Daarnaast is en blijft het ook onze plicht om de gezondheid en de veiligheid van onze inwoners in het ‘normale leven’ zoveel mogelijk te waarborgen. Deze aanpassing van de APV biedt hiervoor extra houvast.”

Limiet voor ligplaatsen pleziervaartuigen

Een andere aanpassing in de APV is dat het voor pleziervaartuigen niet meer is toegestaan om langer dan 24 uur aaneengesloten een ligplaats in te nemen. Wanneer dit wel gebeurt, mag hetzelfde vaartuig hierna gedurende 48 uur niet meer aanleggen. Deze wijziging is vooral ingegeven door de schaarste van ligplaatsen in de havenkom van Dinteloord.