Verkoop Corneliuskerk van de baan

WELBERG – De onderhandelingen over de verkoop van de Corneliuskerk op de Welberg zijn vooralsnog gestaakt. Het bestuur van de Sint Annaparochie en de particuliere belangstellende voor het gebouw konden het volgens bestuurslid Adrie Hommel niet eens worden over de prijs.

,,Wij hebben de verplichting om de kas van de parochie zo goed mogelijk te dienen,’’ aldus Hommel. ,,Daarnaast willen wij natuurlijk ook graag dat het kerkgebouw behouden kan blijven. Onze voorkeur daarbij zou uitgaan naar de realisatie van een gemeenschapshuis in het pand.’’

Dat laatste was overigens ook de bedoeling van de particulier, wiens identiteit tot nu toe onbekend is gebleven.

Ook in het Centrumplan waaraan de gemeente, in overleg met bewoners en andere belanghebbenden werkt, staat de herbestemming van de Corneliuskerk tot gemeenschapscentrum als optie vermeld. Andere mogelijkheden zijn dat het voormalige godshuis geschikt gemaakt wordt voor bewoning, of gesloopt wordt, met uitzondering van de voor Welberg beeldbepalende toren.