Verkiezingsprogramma Gewoon Lokaal!

STEENBERGEN – Gewoon Lokaal! zegt in haar verkiezingsprogramma te komen met een sterk verhaal waarin haar wensen, dromen en idealen vervat zijn. De partij heeft een doel: “bedrijven van onafhankelijke politiek in een zelfbewuste en zelfstandige plattelandsgemeente die bestaat uit zes vitale kernen en een groots landschap. De partij bevordert een betrokken en sociale gemeenschap en streeft naar duurzaamheid in energie, economie en natuur”.

Gewoon Lokaal! benoemt een aantal kernwaarden: het behartigen van de lokale belangen voor iedereen, een rijk sociaal leven met verenigingen, gemeenschapshuizen, bibliotheek, peuterzalen, zwembaden en een verzorgde openbare ruimte. De partij gaat daarbij voor noodzaak zonder luxe en voor duurzaamheid, mensen, natuur en milieu. En Gewoon Lokaal! vindt het van groot belang dat de gemeente Steenbergen zich blijft ontwikkelen, waarbij men staat voor innovatie en het pakken van kansen op het gebied van toerisme en recreatie.

Speerpunten

De speerpunten voor Gewoon Lokaal! zijn: sterke kernen, meer groen, impuls voor wonen met name voor starters en alleenstaanden, het uitvoeren van het natuurbeleidsplan, het culturele erfgoed en aandacht voor de historie, blijvende inzet op het terrein van economie, recreatie en toerisme, duurzaamheid en participatie door samenwerking met burgers, instellingen en bedrijven. Daarnaast wil de partij in Steenbergen een verbinding tussen haven en markt en datzelfde in Dinteloord: tussen haven en centrum. En het Sunclass park in Nieuw-Vossemeer en de omgeving ervan moet een ‘Recreatieve Mainport’ zijn. In haar verkiezingsprogramma benoemt Gewoon Lokaal! de zaken die ze voor elke kern afzonderlijk van belang vindt. Voorbeelden hiervan zijn een versterking en ondersteuning van de winkelgebieden in Steenbergen en Dinteloord, het realiseren van het plan Olmentuin in Steenbergen, een tweede super in Dinteloord, maar dan wel in het centrum. Beter parkeerbeleid in Kruisland, inzetten op promotie en werving ten behoeve van werkgelegenheid in de gemeente Steenbergen en woningbouw vooral voor starters.

Door Peter Vermeulen