Verkeerssituatie Molendijk opnieuw ter discussie

DINTELOORD – Burgemeester en wethouders moeten binnen drie maanden een nieuw besluit nemen over de verkeerssituatie op de Molendijk in Dinteloord, waar na de reconstructie eenrichtingsverkeer is ingesteld. Aanwonenden hebben deze maatregel met succes aangevochten bij de rechter.

Volgens de rechtbank heeft het college verzuimd om afdoende in kaart te brengen wat de gevolgen van het eenrichtingsverkeer op de Molendijk zijn voor de verkeersafwikkeling in de rest van Dinteloord.   

De PvdA heeft ‘op zijn zachtst gezegd verbaasd’ kennis genomen van de uitspraak, zo geeft de raadsfractie in een schriftelijke reactie te kennen aan B en W. De oppositiepartij was al niet tevreden over de manier waarop vooraf onderzoek is gedaan naar de verkeerssituatie in het dorp, ‘maar ons is indertijd verzekerd dat dit op professionele wijze is gedaan’. ‘Kennelijk niet volgens het inzicht van deze rechter’, schrijft fractievoorzitter Willem van den Berge.

Hij wil van het college hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe zowel de gemeenteraad als de bewoners worden gekend in het nieuw te nemen besluit en of dat haalbaar is binnen de wettelijke termijn van twaalf weken.

Ook vraagt de PvdA’er welke wethouder(s) verantwoordelijk zijn (geweest) voor deze kwestie, welke alternatieven er zijn voor een – voor de bewoners van de Molendijk bevredigende – oplossing. Tot slot informeert Van den Berge hoe groot het college de kans acht dat er op de Molendijk alsnog weer tweerichtingsverkeer moet worden ingesteld en welke financiële risico’s daarmee zijn gemoeid.