Welzijnsactiviteiten voor zieken, mensen met een beperking en eenzamen

Stichting Herwonnen Levenskracht Steenbergen

Over Stichting Herwonnen Levenskracht Steenbergen

Stichting Herwonnen Levenskracht Steenbergen heeft het doel om het welzijn te bevorderen van de bevolking van West-Brabant. Dat doet ze door directe en vrijwillige hulpverlening aan mensen met een beperking, langdurig zieken en eenzamen.

Al vele jaren zetten vrijwilligers zich enthousiast in om alle activiteiten van de Stichting te organiseren. Bingomiddagen zijn belangrijk om de band tussen mensen in de kleine kernen te versterken. Door donateurs te bezoeken krijgen mensen persoonlijke aandacht.

Bovenplaatselijk is er veel aandacht voor de Vakantie week. Een hoogtepunt in de zomervakantie is het vertrek van 25-30 gasten met een even grote groep vrijwillige begeleiders naar een locatie die ingericht is op het verblijf van mensen met een fysieke of verstandelijke beperking.

Contact & openingstijden