Voor en door inwoners van Steenbergen

Stadsraad Steenbergen

Omschrijving Stadsraad Steenbergen

Het doel van Stadsraad Steenbergen is Het behartigen van de belangen van alle inwoners in de stad Steenbergen, welke betrekking hebben op de leefbaarheid en de woonomgeving in de ruimste zin van het woord. Het waarborgen of doen waarborgen van de rechtspositie van de bewoners van de  stad Steenbergen, in zake overheidsaangelegenheden, en het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de kern van de stad Steenbergen.

Laat u zien en horen !!

Contact & openingstijden