Van en voor senioren

KBO Steenbergen

Katholieke Bond van Ouderen (KBO) is een zelfstandige vereniging van en voor Senioren. De vereniging is opgericht in 1953. Tal van vrijwilligers zorgen voor de organisatie van veel activiteiten op het gebied van ontspanning, maar ook inspanning voor ouderen. De vereniging telt zo’n 400 leden – in leeftijden vanaf 50 jaar en van alle gezindten – en is aangesloten bij KBO-Brabant, die op haar beurt deel uit maakt van de Kring De Vlietlanden.

Het hoofddoel van KBO Steenbergen is het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van Steenbergse Ouderen in het algemeen en die van de eigen leden in het bijzonder. Daarvoor zijn er contacten met diverse andere ouderenbonden en organisaties in de gemeente Steenbergen.

Contact & openingstijden