Ondersteuner bij evenementen

Evenementenplatform Steenbergen

Over Evenementenplatform Steenbergen

Evenementenplatform Steenbergen bestaat uit een groep inwoners uit alle kernen van de gemeente Steenbergen. Zij kunnen adviseren bij de opzet van een evenement. Evenementenplatform Steenbergen is bestemd voor bestaande en nieuwe organisaties van evenementen.

Adviesorgaan

Het Evenementenplatform is tevens een adviesorgaan voor de gemeente Steenbergen. Evenementenplatform Steenbergen richt zich op alle activiteiten die een publieksbelang hebben in een of meerdere kernen. Dit telkens met het doel de kwaliteit en aantrekkingskracht te verhogen. Ook is Evenementenplatform Steenbergen ondersteunend in de communicatie naar Gemeente Steenbergen en/of naar een breed publiek.

Eerst contact opnemen met Evenementenplatform Steenbergen: een slimme zet

De expertise van Evenementenplatform Steenbergen kan de kwaliteit van uw evenement verhogen. Het is daarom een slimme zet om voordat u een evenement gaat organiseren eerst even met Evenementenplatform Steenbergen contact op te nemen. Samen met u wordt bekeken hoe een maximale voorbereiding kan worden gerealiseerd.

Geen gemeentelijk loket

Met nadruk dient te worden vermeld dat Evenementenplatform Steenbergen geen vergunning verstrekker of gemeentelijk meldpunt is. Evenementen die aan deze voorwaarden dienen te voldoen moeten altijd via het gemeentelijk loket worden aangemeld.