Verdeeldheid over uitbreiding kassenbouw Westland

STEENBERGEN – Het is nog geen uitgemaakte zaak of er in de toekomst meer kassen bij mogen komen in het Westland. De stemming over een motie die dat moet verhinderen, staakte tijdens afgelopen raadsvergadering met negen tegen negen. De keuze tussen het economisch belang en het behoud van de open polders, blijkt nog geen eenvoudige. Voor de actiegroep is het echter zo klaar als een klontje: met zo’n duizend handtekeningen hopen zij de politiek duidelijk te maken dat inwoners niet zitten te wachten op meer glas.

De actiegroep, geleid door Maarten Hamel, heeft de afgelopen tijd flink van zich laten horen. De leden hebben hun protestflyers overal in de brievenbus gestopt en hun posters zichtbaar in het centrum opgehangen. Daarnaast hebben ze ook gelobbyd bij de verschillende fracties. “Het was afgelopen zomer onrustig in de Westlandse polder, maar ook in onze mailbox”, zo vertelde CDA- fractievoorzitter Jeroen Weerdenburg. 

“Neem ongerustheid weg”

Maar het is vooral de PvdA die zich achter de actiegroep heeft geschaard en met het initiatief voor een motie is gekomen die ervoor moet zorgen dat kassenbouw in het Westland in de toekomst onmogelijk wordt gemaakt. De belofte dat er in deze periode geen glas bijkomt, is voor de partij niet genoeg. “Dit onderwerp leeft breed onder de inwoners, en dan ga je het niet pas na de verkiezingen aanpakken. Door nu de structuurvisie te veranderen, kan je de ongerustheid wegnemen”, aldus Nadir Baali.

“Zoveelste supermarktpetitie”

Maar dat gaat sommige partijen veel te ver. Michel Lambers (Volkspartij) beschuldigde de PvdA zelfs van populisme. “U bent op de hand van een aantal mensen, maar u gaat daarbij voorbij aan hoe democratie in dit land plaatsvindt.” Ook de VVD protesteert. “Een gebied voorgoed op slot gooien omdat de zoveelste supermarktpetitie binnen korte tijd is verzameld? Dat gaat er bij ons niet in”, aldus Kees Gommeren.

Kweker: ook huisvesting arbeidsmigranten erbij

Ook de betrokkenen, van zowel voor als tegen, lieten van zich horen. Kweker Geert van Adrichem wil met zijn bedrijf uitbreiden in het bewuste gebied en heeft daar in 2009 al gesprekken met de gemeente over gevoerd. Toen kreeg hij mee dat hij moest wachten totdat de kavels bij het AFC grotendeels vergeven waren. “Nu is het zover en dreigt elke economische ontwikkeling op voorhand te worden afgewezen. Terwijl het een unieke locatie is waar we de benodigde huisvesting voor arbeidsmigranten willen integreren.” Wethouder Willy Knop bevestigde de afspraken die destijds zijn gemaakt, en de raadde de motie dan ook af.

Voorstel opnieuw in stemming bij volgende vergadering

Doordat er binnen D66 verdeeldheid was (Tim Huisman stemde voor, en Ad Theuns tegen), en omdat Gewoon Lokaal!-raadslid Jan Veraart zich onthield van stemming vanwege privé-betrokkenheid, staakten de stemmen bij negen tegen negen. Bij een volgende raadsvergadering zal het voorstel opnieuw in stemming worden gebracht.

Door: Nicole van de Donk