Veldonderzoek muskusratten Dinteloord geeft inzicht in bestrijding

DINTELOORD- Drie jaar lang heeft Waterschap Brabantse Delta de muskusrat vrij spel gegeven in een afgebakend gebied in Dinteloord. Met als belangrijkste doel: wat gebeurt er vervolgens met de populatie en wat kunnen we ervan leren?

Muskusrattenbestrijder Jeroen van Heijst had het al voorspeld: het aantal muskusratten gaat behoorlijk toenemen. “Maar het was voorheen vooral duidelijk in mijn belevingswereld. Het onderzoek is belangrijk zodat andere mensen overtuigd kunnen worden met wetenschappelijk bewijs”, vertelt Van Heijst.

Jarenlang wordt de muskusrat al met hand en tand bestreden vanwege de schade die het knaagdier aanricht aan dijken en kades. Maar er was ook kritiek vanuit de hoek van natuurbeschermingsorganisaties of de bestrijding niet gerichter en met minder dierenleed zou kunnen. Het buitengebied van Dinteloord werd samen met Lelystad uitgekozen als proeflocatie. Tijdens het onderzoek stond de veiligheid voorop: de muskusrat kon zijn gang gaan, maar de dieren werden wel gevangen bij de dijken rondom het gebied en in de kern.

Bij het aantreffen van een muskusrat werd meteen Jeroen van Heijst ingeschakeld om het dier te verwijderen, zoals ook gebeurd is in het gebied rond Zorgcentrum De Nieuwe Haven in Dinteloord. “Als de muskusrat zichtbaar wordt voor de mens, dan weet je dat er teveel zijn, want normaal gesproken houden ze zich schuil”, aldus Van Heijst.

Rapport

Het uitgebreide rapport moet nog gepresenteerd worden, maar de onderzoekers vinden het hoe dan ook een succes. “Er is altijd veel discussie in Nederland geweest over de muskusrattenbestrijding. Daar moet met dit onderzoek een einde aan komen. Het is duidelijk: de populatie neemt toe als er minder bestreden wordt. Maar over de manier waarop en in welke mate; daar valt met behulp van deze wetenschappelijke gegevens nog veel winst te behalen”, zegt Daan Bos van het ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga.

Sinds kort zijn de muskusrattenbestrijders weer begonnen met het vangen van de dieren in het onderzoeksgebied. Dat zijn er inmiddels al weer honderden. Uiteindelijk brengen de bestrijders de populatie weer terug naar het niveau voor het onderzoek.

Muskusrattenbestrijder Jeroen van Heijst haalt de vallen leeg die vol zitten na de proef waarbij muskusratten alleen werden bestreden in de kern van Dinteloord en langs de dijken.