Veiligheid fietsbrug A4 bij Klutsdorp wordt alsnog verbeterd

STEENBERGEN – De veiligheid van de fietsbrug over de A4 bij Klutsdorp wordt alsnog verbeterd. Vorig najaar vroegen zowel de Steenbergenaren Gert Boven en Wim Visser als de toenmalige fractie Door!, bij monde van burgercommissielid Jan Veraart, bij herhaling aandacht voor naar hun mening onveilige situatie voor het fietsverkeer. Als reactie daarop werden enkele tijdelijke maatregelen getroffen, maar dat bood volgens degenen die zich zorgden maakten onvoldoende soelaas.

Diezelfde mening waren de colleges van de gemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom toegedaan. Zij bleven bij Rijkswaterstaat en de aannemer aandringen op verdere verbetering van de verkeersveiligheid. Uitkomst hiervan is nu dat er aan de Bergse kant van de fietsbrug extra rood-witte schrikhekken worden aangebracht. Op de toe- en de afritten op het grondgebied van Bergen op Zoom én Steenbergen komen bovendien staalmat-hekwerken.

Ook met het aanbrengen van een geleiderail en een drempelmarkering, en het verwijderen van de aanwezige rood/witte palen, wordt de verkeersveiligheid verhoogd. Rijkswaterstaat draagt het grootste deel van de kosten, de gemeente Steenbergen levert een financiële bijdrage van 5680 euro aan de werkzaamheden.

Jan Veraart laat desgevraagd weten, ook namens Gert Boven en Wim Visser, de voorgenomen maatregelen toe te juichen. ,,We zijn er behoorlijk tevreden mee. Over de planning is nog niets bekend, maar dat zal wel goed komen, hopelijk allemaal voordat het nieuwe schooljaar weer begint. Een kanttekening die we nog plaatsen is dat er aan de Bergse kant weliswaar voor een drempelmarkering wordt gezorgd, maar helaas niet voor een drempel of plateau. We willen de gemeente Bergen op Zoom vriendelijk vragen daar toch nog eens naar te kijken.’’