Veel minder bezwaren tegen gemeentelijke besluiten

STEENBERGEN – Kwamen er in 2017 nog 51 bezwaarschriften binnen bij de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Steenbergen, een jaar later is dit aantal gekelderd naar 16 stuks. Dit blijkt uit het jaarverslag van de commissie die meerdere oorzaken aanwijst voor de daling.

In het jaarverslag van vorig jaar noemde de commissie een verbetering van de communicatie en van de kwaliteit van besluitvorming als aandachtspunt. Ook een betere aanpak van het informele proces was een aanbeveling. Suggesties die, gezien de veel betere resultaten, niet aan dovemans oren gericht waren, zo concludeert het gremium tevreden. “Het feit dat aanvragers vanaf het begin af aan meegenomen worden in een proces scheelt. Ook de inzet van bemiddeling bij conflicten heeft een positief effect,” zo staat in de rapportage te lezen. “De commissie is van mening dat met goede communicatie eerder consensus tussen partijen wordt bereikt en daarmee ook meer tevreden burgers.”

Serieus nemen

De commissie raadt de gemeentelijke organisatie dan ook aan om het gekozen pad te blijven volgen. “Wanneer er op informele wijze met partijen wordt gesproken, worden de belangen van partijen helder. De partijen worden serieus genomen en dit kan tot een oplossing leiden die door beide partijen wordt gedragen. Dit draagt bij aan de tevredenheid van de burgers.”

Van alle ingediende bezwaren werd 43% na informeel contact teruggetrokken, waaruit geconcludeerd kan worden dat de zaak naar tevredenheid van de indiener is afgerond. Vorig jaar besloot slechts 24% van de bezwaarmakers de zaak niet door te zetten.