Veel kritiek vanuit raadsfracties op Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)

STEENBERGEN – Het gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma hebben er in de eerste ronde in de politieke arena stevig van langs gekregen. De fracties van Gewoon Lokaal! en het CDA reageerden tijdens de oordeelvormende vergadering overwegend positief, maar de anderen toonden zich zeer kritisch tot ronduit negatief. Tijdens de besluitvormende vergadering van 28 januari zal een vermoedelijk lange reeks aan amendementen een uitkomst moeten bieden die voor de voltallige raad acceptabel is.

In de ledeneditie van Steenbergse Courant van afgelopen vrijdag 15 januari staat een uitgebreid artikel over wat er in de gemeenteraad hierover gezegd is.