Vanavond meer informatie over toekomst centrum Welberg

WELBERG – Wat zijn de plannen met het centrum van Welberg? Op die vraag geeft de Gemeente Steenbergen vanavond vanaf 19.30 uur antwoord in gemeenschapshuis De Vaert aan de Kapelaan Kockstraat in het dorp. De informatiebijeenkomst is de volgende stap in een proces dat al bijna twee jaar aan de gang is. Vanaf 2018 moeten de plannen hun beslag krijgen.

Het gemeenschapshuis zelf is één van de punten die vanavond aan de orde komen. Wordt het nieuwbouw, renovatie of komt de gemeente met een andere optie op de proppen? Uit een uitgebreide enquête die de Dorpsraad Welberg vorig jaar hield, kwam naar voren dat een meerderheid van de inwoners dik tevreden is met de huidige voorziening. Wel kwam als wens naar voren dat er een tandenborstel mag over de tand des tijds, met name wanneer het gaat om de toiletvoorziening en het uiterlijk van het gebouw.

Denkrichting

Minstens zo belangrijk is de inrichting van het centrumgebied rondom De Vaert. Een langzaam verkeerroute voor de schoolgaande jeugd, een goede speelvoorziening en de beleefbaarheid van de Boomvaart waren onderwerpen die onder meer naar voren kwamen uit de enquête. In hoeverre de gemeentelijke plannen daar in tegemoetkomen, zal vanavond blijken. De gemeente benadrukt dat het gaat om een denkrichting. Zij gebruikt de avond als toetssteen om te bezien of er voldoende draagvlak voor is onder de bevolking.