Van Oers United viert nieuwbouw met spruiten en sperziebonen

DINTELOORD – Het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland is in 2018 in de bonen. Tot groot plezier van wethouder Petra Lepolder aangezien het hier de bonen van Van Oers United B.V. betreft. De groenteteler richt op het Dinteloordse bedrijventerrein bijna vijftienduizend meter distributie- en productieruimte in ten behoeve van de sperziebonen en spruiten die in de omringende akkerbouwgebieden tot wasdom komen.

Van Oers United is een internationaal opererende leverancier en producent van jaarrond verse groenten. Ze is al decennialang actief op de Europese markt en daarbuiten. Sinds 2015 maakt het bedrijf deel uit van de Franse coöperatie Agrial.

De voorgenomen aankoop werd in maart 2016 al bekendgemaakt. Toen was nog sprake van een belegging zonder vastomlijnd plan. Het bedrijf was op dat moment druk met de overname door de Agrial. Ruim een jaar later is de rust wedergekeerd, werd de koopakte voor het bouwkavel getekend en de plannen gepresenteerd.

Bouwrijp

De nieuwbouw in Dinteloord omvat een distributiegebouw van 11.000 m2, een opslagruimte van 1.350 m2 en een kantoor van 1.300 m2. De opdracht hiervoor is verstrekt aan Bouwonderneming Stout uit Hardinxveld-Giessendam. Deze begint in augustus 2017 met het bouwrijp maken van het bouwterrein. In november start de daadwerkelijke bouw van de nieuwe huisvesting. De bouwtijd bedraagt circa 8 maanden. Wanneer alles volgens plan verloopt, betrekt Van Oers United In het derde kwartaal van 2018 de nieuwe locatie.

Het bedrijf koos bewust voor de locatie in het AFC. Overwegingen hierbij waren de prima ontsluiting naar de havens van Rotterdam en Antwerpen via de snelweg A4. Ook de samenwerking en het netwerk op het gebied van duurzaam ondernemen dat het Food & Agro cluster biedt, deden mee in de besluitvorming. Deze zal vooral gezocht worden op het gebied van hergebruik van water, composteren van afval, combineren van transporten en het verduurzamen van reststromen.

Met  het  realiseren  van  de  nieuwe  productielocatie  creëert  Van  Oers  United  mogelijkheden  om  haar groeiambities te kunnen verwezenlijken. De productieprocessen kunnen efficiënter worden ingericht. Het nieuwe  pand  zal  bovendien volgens  de  hoogste  duurzaamheidsnormen  worden  gebouwd. 

Foto@Van Oers United: van  links  naar  rechts:  Paul  Hagens,  Manager  Terreinontwikkeling,  Suikerunie;  Bert  van  der Beek, Projectleider nieuwbouw, VOU; Co Konings, Operationeel Directeur, VOU; Petra Lepolder, wethouder gemeente Steenbergen; Paul Mesters, CEO Suikerunie. Met de overhandiging van een kistje spruiten en bonen aan de wethouder werd het zetten van de handtekening onder de koopakte symbolisch gevierd.

Visualisatietekening@Bouwonderneming Stout B.V.