Van groot tot klein, van jong tot oud: Steenbergen komt in actie tegen corona

STEENBERGEN – De maatregelen rond het corona-virus vragen het uiterste van Nederland. Met op de eerste plaats natuurlijk de zorg die de grootste klappen op moet vangen. Ook bedrijven, overheden en organisaties zijn op zoek naar de beste manier om hun doelgroepen ten dienste te zijn. Bovendien moeten we ons leven in eigen huis zaken reorganiseren. Ouders die thuiswerken, kinderen die niet naar school gaan. Het is echt even aanpassen. In alle kernen van de gemeente Steenbergen wordt nagedacht over de beste aanpak. De Steenbergse Courant deed een rondje.

Gelukkig hebben we in de gemeente Steenbergen al veel organisaties die zich bezig houden met de zorg voor ouderen en eenzamen, zoals de afdelingen van de KBO en de Zonnebloem. Voor hen is het dus eigenlijk ‘business as usual’ door de vinger aan de pols te houden bij hun leden. Lopen zij tegen problemen aan, dan nemen zij contact op met instanties zoals welzijnswerk WijZijn Traverse om tot een oplossing te komen.

Meedenken

De dorpsraden van Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer en Welberg, de Stadsraad Steenbergen en de Leefbaarheidsgroepering De Heen zijn door de burgemeester gevraagd mee te denken over de beste manier om kwetsbare plaatsgenoten de helpende hand te bieden. Voorafgaand aan die oproep deed de Stadsraad Steenbergen op haar Facebookpagina al een oproep aan kwetsbare ouderen en zieken om zich via e-mail te melden wanneer zij moeite hebben met de dagelijkse boodschappen of andere praktische problemen.

Ik kan je helpen

De Dorpsraad Welberg heeft een speciale Facebookpagina in het leven geroepen, ‘Welberg helpt Welberg’ genaamd. Via dat kanaal probeert men vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en praktische informatie te geven.
De Dorpsraad van Nieuw-Vossemeer doet via haar Facebookpagina een oproep aan iedereen die hulp nodig heeft om een A4 achter het raam te zetten met daarop de tekst ‘H 4681’ zodat buren hierop kunnen reageren. Ook vraagt de raad haar inwoners om extra goed op te letten op buurtbewoners die de deur niet uit kunnen. De Dorpsraad Welberg gaat met een soortgelijke poster komen waarop mensen aan de ene kant aan kunnen geven welke hulp zij bieden (Ik kan je helpen) en andere kant of zij hulp nodig hebben (Ik kan wel wat hulp gebruiken).

Gouden driehoek

De Dorpsraad Kruisland heeft in eigen dorp geïnventariseerd en is tot de conclusie gekomen dat in de gouden driehoek sociale controle, maatschappelijke organisaties en hulpvaardige ondernemers voor het moment de meeste problemen afgedekt worden.
De meest nuchtere reactie komt zonder twijfel van het pittoreske De Heen. “We maken het hier niet moeilijker maken dan het al is,” aldus voorzitter van Leefbaarheid De Heen Piet de Jong. “We kennen elkaar allemaal en iedereen heeft een stevig netwerk. Dat de Plusbus niet meer rijdt, zal voor een aantal mensen lastig zijn, maar die mensen gaan echt niet af zitten wachten tot ze verhongeren hoor. Die pakken gewoon de telefoon op om iemand te bellen die hen kan helpen.”

Coronahulp Steenbergen

Buiten het feit dat het coronavirus voor veel ellende zorgt, gebeuren er ook veel positieve dingen. Er ontstaan creatieve oplossingen, de helpende hand wordt naar elkaar uitgestoken en de waardering voor de mensen die onze maatschappij draaiende houden, is groter dan ooit. Er ontstaan tal van particuliere initiatieven in alle soorten en maten, van praktisch tot hartverwarmend. Zoals de facebookgroep Coronahulp Steenbergen en omgeving bijvoorbeeld waarop vraag en aanbod voor de stad Steenbergen en omgeving samenkomt.

Een hart voor iedereen door iedereen

Of wat te denken van de hartverwarmende actie van de zesjarige Naomi Kool die allemaal hartjes op haar ramen kleurde en er de tekst ‘Samen sterk’ bij zette. Zij hoopt dat heel veel mensen haar actie, die zij ‘Een hart voor iedereen door iedereen’ genoemd heeft, over wil nemen. “Zodat we iedereen een hart onder de riem steken en het straatbeeld er wat fleuriger op wordt,” vult haar moeder Danielle aan. “Bovendien is het leuk om door naar buiten te kijken.” Eenzelfde actie sprak ook Monique Slokkers uit de Ram van Hagedoornstraat aan. Samen met dochter Lizzy knipte zij hartjes naar hartenlust en decoreerde daarmee hun raam. Een opsteker voor mensen die passeren en wat somber zijn geworden van het Coronageweld.

Hamster niet!

Er is ook iets wat we vooral niet moeten doen, en dat is hamsteren. Een zinloze verspilling van tijd, energie en geld want er is geen enkele reden om aan te nemen dat de supermarkten niet meer bevoorraad gaan worden. Bovendien, wie het corona-virus krijgt, kan van tal van symptomen krijgen, maar diarree hoort daar niet bij. Dus waarom w.c.-papier hamsteren?
Een belangrijkere reden om per direct te stoppen met hamsteren is dat het gedrag van de één, de ander in grote problemen brengt. Met name mensen die voor hun dagelijkse maaltijd aangewezen zijn op de voedselbank. Brood, vlees, vers fruit, aardappelen, het is niet aan te slepen in de supermarkt en dus blijft er niets over voor de voedselbank. Gewoon niet meer doen dus!

Voedselbank

Wie de mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank wil helpen, kan dit op een aantal manieren doen:

  1. Steun de voedselbank Goed Ontmoet met een donatie. De organisatie verzorgt de voedseldistributie naar zes uitgiftepunten in de regio, waaronder Steenbergen. NL78RABO0140241833 t.n.v. Stichting Goed Ontmoet te Bergen op Zoom o.v.v. Donatie.
  2. Breng op vrijdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur voorverpakte etenswaren (die niet over de datum zijn) zoals pasta’s en rijst naar het uitgiftepunt van de voedselbank Steenbergen (achteringang ’t Cromwiel).
  3. Maak een donatie over op het rekeningnummer van stichting de Ontmoetingswinkel. De vrijwilligers gebruiken de donaties om levensmiddelen in te kopen bij lokale ondernemers en deze aan de voedselbank te schenken. Rekeningnummer NL 85 SNSB 0785577572 van Stichting De Ontmoetingswinkel onder vermelding van ‘Sponsor Voedselbank’.

Heeft u een eigen initiatief? Meld dit dan bij Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen via redactie@steenbergsecourant.nl of een telefoontje naar (0167) 565930. Misschien kan uw idee een ander helpen. Samen staan we sterk!

De zesjarige Naomi Kool bedacht de actie ‘Een hart voor iedereen door iedereen’. Leuk om te doen, leuk om naar te kijken en harverwarmend.
Foto: Danielle Kool

Door: Dasja Abresch