Van der Wouw mag varkensstal Kleine Bolspolder herbouwen.

KRUISLAND –Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een vergunning verleend aan varkenshouder Van de Wouw aan de Kleine Bolspolder. Met deze vergunning  kan de varkenshouder de stal vervangen die vorig jaar juni tot de grond afbrandde en waarbij 2688  varkens om het leven kwamen. Het aantal varkens in deze stal mag onder de nieuwe papieren verder uitgebreid worden. Ook wordt de bestaande loods voor de huisvesting van jongvee uitgebreid, en komt er een nieuwe varkensstal bij. In totaal biedt de vergunning ruimte aan de huisvesting van 8300 varkens, ruim 400 meer dan voorheen.

De gemeente Steenbergen wordt bij het verlenen van dergelijke vergunningen slechts om advies gevraagd op de aanvraag. Zij heeft geen gebruik gemaakt van die mogelijkheid, maar wel het verzoek gedaan om het Actieplan Stalbranden onder aandacht van de aanvrager te brengen.

Dieren beter beschermd
Het plan is een initiatief van LTO Nederland, de Dierenbescherming, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR), het Verbond van Verzekeraars en de Rijksoverheid. Zij zijn van mening dat dieren beter beschermd moeten worden tegen brand. Daarnaast vinden zij dat het aantal stalbranden en het aantal dieren dat daarbij omkomt fors verminderd moet worden. Zij willen dit realiseren aan de hand  van diverse activiteiten die in het actieplan beschreven staan. Het is echter geen verplichting voor de aanvrager om zich hieraan te conformeren.

Beter voor de omgeving
Naar aanleiding van de brand in de varkenshouderij werden er in de gemeenteraad van Steenbergen de nodige kritische vragen gesteld over de brandveiligheid van de stallen en de diervriendelijkheid ervan. Aangenomen mag worden dat deze nieuwste stallen aan alle moderne eisen voldoen ook wanneer het gaat om bijvoorbeeld de uitlaat van fijnstof/geur/stank. Voor de omgeving zou dit een verbetering kunnen betekenen. Gezien het feit dat de varkenshouder in het verleden al een vergunning kreeg voor een grootschalige varkenshouderij lag het niet in de lijn der verwachting dat Gedeputeerde Staten reden zou zien om daar verandering in te brengen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen tot en met 21 februari 2017 ter inzage bij de gemeente Steenbergen.