Van den Berge voelt zich niet aangesproken door Broos

STEENBERGEN – Willem van den Berge vindt het jammer dat VVD’er Nicky Broos bij zijn afscheid als raadslid met modder naar de PvdA-fractieleider heeft gegooid, die hij beticht van het in gijzeling houden van de gemeente Steenbergen. ,,Hij had wat mij betreft sowieso niet hoeven te stoppen, maar zou het wel gewoon bij zichzelf moeten zoeken, door te erkennen dat hij een fout heeft gemaakt.’’

Ook voor Van den Berge kwam het gisteravond als een grote verrassing dat Nicky Broos zijn ontslag indiende als lid van de gemeenteraad, waar hij bij de verkiezingen van 2010 voor het eerst in werd gekozen.

Enkele maanden na zijn herverkiezingen, houdt de Kruislandse ondernemer het voor gezien, met name omdat hij zakelijk te veel hinder zegt te ondervinden van de nasleep van de Steenbergse bestuurscrisis. Zijn naam valt geregeld als lid van de gewezen functioneringscommissie van de vertrokken burgemeester Saskia Bolten.

'Men verwijt mij dat ik de vinger op een pijnpunt leg,
maar men laat het pijnpunt zelf onbesproken'

Na aangifte van Willem van de Berge, bepaalde het Openbaar Ministerie onlangs dat tegen de leden van de functioneringscommissie geen strafrechtelijke stappen worden ondernomen, maar dat zij wel hun ambtsgeheim hebben geschonden, door vertrouwelijke stukken ter inzage te geven aan alle raadsleden.

Daarvoor golden gezien de situatie ‘verzachtende omstandigheden’, aldus het OM. De commissieleden zouden in een onmogelijke spagaat hebben gezeten, aangezien alle raadsleden over dezelfde informatie moeten kunnen beschikken teneinde gezamenlijk een beslissing te nemen.

Dit laat volgens Van den Berge onverlet dat de commissieleden buiten hun boekje zijn gegaan. ,,Men verwijt mij de vinger op een pijnpunt te leggen, terwijl men het pijnpunt zelf onbesproken wil laten. Ik heb de wet niet overtreden,’’ reageert hij op de actuele ontwikkelingen.

'Ik ben niet uit op wraak'

,,Ik vind het jammer dat Nicky Broos met modder naar me gooit, maar voel me in het geheel niet aangesproken door zijn opmerkingen over het gijzelen van de gemeente Steenbergen. Volgens de rechtstaat waarin wij hier leven, heb ik nu eenmaal drie maanden de tijd om te beslissen of ik al dan niet in hoger beroep ga tegen de uitspraak van het OM. Daarover heb ik nog steeds geen besluit genomen, want het blijft een lastige kwestie, dat blijkt nu maar weer. Maar wat men eventueel ook denkt: ik ben niet op wraak uit.’’

Willem van den Berge (links) en Nicky Broos.