Uitstekende belangstelling voor nieuwjaarsreceptie ondernemers

STEENBERGEN – De nieuwjaarsreceptie van Rabobank Het Markiezaat in samenwerking met ondernemend Steenbergen – die gisteravond plaatshad – is drukbezocht. Een kleine tweehonderd ondernemers en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur ontmoetten elkaar in de Gummaruskerk. Het werd een geanimeerde bijeenkomst.

Directievoorzitter Silvia Bal van Rabobank Het Markiezaat opende de avond met een kort welkomswoord, waarin het begrip samenwerking centraal stond. Samen naar nieuwe kansen grijpen en de krachten bundelen is het motto voor de komende tijd. En passant wees Silvia Bal de verzamelde ondernemers nog even op het belang van de juiste voorbereidingen voor SEPA (Single Europe Payments Area), waarbij ondermeer het IBAN-rekeningnummer wordt ingevoerd. Gisterochtend werd overigens bekend dat hiervoor nog uitstel is tot 1 augustus.

Na het openingswoord kwamen in korte interviews door Wim van de Broek nog drie voorzitters aan het woord van de vier ondernemersverenigingen die Steenbergen rijk is. Voorzitter Hans Oerlemans van Retailplatform Steenbergen (RPS) sprak daarbij het vertrouwen uit dat hij heeft in de kansen voor het Steenbergse winkelhart. De opknap van het centrum – het StadHaven-project – geeft beslist perspectief voor de toekomst. Het ledenaantal van RPS groeide enorm en de retailondernemers willen er nu meer dan ooit gezamenlijk de schouders onder zetten. Een nauwe samenwerking tussen Horeca, RPS en Gemeente Steenbergen moet zijn vruchten gaan afwerpen, zo is de overtuiging.

Eric-Jan van Trijen, de voorzitter van ZLTO Steenbergen-Bergen op Zoom, heeft eveneens geloof in zijn agrarische bedrijfstak. ZLTO is sinds vele jaren een hechte organisatie voor landbouwers, veetelers en glastuinbouwers. Deze sectoren maken tal van ontwikkelingen mee, grijpen kansen waar ze liggen en zijn innovatief. ZLTO tracht op alle terreinen haar leden de juiste ondersteuning te geven.

De voorzitter van Ondernemers Platform Steenbergen – Stefan Verkaart – brak eveneens een lans voor een nauwere samenwerking en betrokkenheid die voor alle ondernemers in de gemeente Steenbergen noodzakelijk is. Hij doelde daarmee niet zo zeer op de leden van zijn organisatie OPS, waarvan een groot deel gisteravond aanwezig was, maar vooral ook op ondernemers die niet zijn aangesloten bij een lokale organisatie. “Zij laten kansen vallen. Alle bedrijven in onze gemeente moeten gezamenlijk optrekken”, zo stelde Stefan Verkaart. Hij toonde zich desgevraagd positief over de ontwikkelingen in Steenbergen. “De komst van industrieterrein Reinierpolder III is een goede zaak en de A4 is positief voor de bereikbaarheid van Steenbergen en zal ook het centrum ontlasten”.

De avond werd vervolgens in informele sfeer voortgezet en gaf ruim baan voor gesprekken tussen de verzamelde ondernemers en gemeentebestuurders. Wellicht gaven deze voeding aan nieuwe kansen.