Uitmarkt krijgt vervolg in het voorjaar van 2014

STEENBERGEN – De Uitmarkt, die eind september voor de eerste keer plaatsvond, krijgt in het voorjaar van 2014 een vervolg. Dat hebben de gemeente en het kunst- en cultuurplatform besloten naar aanleiding van de evaluatie van de eerste Uitmarkt.

De organiserende partijen zijn enthousiast en beschouwen het nieuwe evenement als geslaagd, maar onderkennen dat alle begin moeilijk is. Zodoende deed zich een aantal ‘onnodige slordigheden’ voor in de organisatie en de communicatie.

Bij de tweede editie zal bovendien goed gekeken worden naar de locaties van de verschillende activiteiten. Tijdens de Uitmarkt bleek dat de podia tamelijk ver uit elkaar waren gelegen.

Maar het belangrijkste doel is bereikt, zo is geconcludeerd: het meer inzichtelijk maken van de hoeveelheid kunst en cultuur die aanwezig is in de gemeente Steenbergen. En daarop is zowel door de deelnemers, de bezoekers als de ondernemers in de binnenstad positief gereageerd.

Een Uitmarkt in het voorjaar sluit volgens de organisatie beter aan bij de planning van verenigingen en de kans op beter weer is ook groter.

Het ‘langste schilderij’ dat kinderen tijdens de Uitmarkt konden maken is uiteindelijk 22 meter lang geworden. Er wordt nog gezocht naar een mooie plek om het schilderij volgend jaar tentoon te stellen.

Met het bedrag van 1100 euro dat de Uitmarkt heeft opgeleverd ten bate van cultuureducatie, wil de gemeente een bordspel gaan ontwikkelen over de geschiedenis en het culturele leven in de gemeente Steenbergen.

Het kunst- en cultuurplatform hoopt op nieuwe mensen die dit gezelschap willen komen versterken. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Madelon van Vliet van de gemeente op (0167) 543434 of e-mailen naar cultuurplatform@gemeente-steenbergen.nl.