Uit de ‘Oude Blauwwit doos van John Rommers: Vrijwilligers onmisbaar bij voetbalvereniging Steenbergen

Net als bij alle verenigingen zijn ook bij de voetbalvereniging Steenbergen vrijwilligers niet weg te denken, zeg maar gewoon ONMISBAAR.
Bestuursleden, jeugdleiders, elftalleiders, bestuursleden van supportersclu , trainers diverse elftallen, bestuursleden van mini supportersclub, organisatoren van toernooien, leden van jubileumcommissies, materiaalbeheerders, onderhoudsploeg, allemaal onderdelen behorende bij de voetbalvereniging waarvoor tientallen vrijwilligers – week in week uit – hard nodig zijn. Daarnaast heeft v.v. Steenbergen diverse keren een beroep kunnen doen op vrijwilligers voor noodzakelijke of gewenste werkzaamheden waarvoor eveneens vaak tientallen mensen nodig waren.

Uitbreiding kantine in 2e helft 1981

In 1968 is v.v. Steenbergen gebruik gaan maken van het huidige sportpark aan de Seringenlaan. In de loop van het jaar daarop werd toen ook een houten noodgebouw gerealiseerd dat als kantine van de vereniging dienst ging doen.
Al snel bleek dat de diverse ruimtes te klein waren en waardoor vaak ruimtegebrek was.
In die tijd was de kantine nog een gezamenlijk bezit van de twee sportpark gebruikers: s.v. Diomedon en v.v. Steenbergen. Beide verenigingen besloten eind jaren 70 dat de kantine vergroot diende te worden en dat het houten gebouw, dat inmiddels 12 jaar oud was, plaats moest maken voor een stenen kantine. Een en ander moest uiteraard wel financieel op te brengen zijn.
In overleg met de gemeente Steenbergen werd een oplossing gevonden.
Eén van de afspraken die met de gemeente werd gemaakt was dat minimaal 1/3 deel van de totale kosten via zelfwerkzaamheid van de beide verenigingen moest worden opgebracht.En zo gebeurde.

Handen uit de mouwen

Zowel sv Diomedon als vv Steenbergen slaagden erin in totaal zo’n 25 tot 30 vrijwilligers warm te krijgen om de handen uit de mouwen te gaan steken.
Nadat een akkoord was overeen gekomen met aannemersbedrijf A.v.d. Par die de ruwbouw moest gaan zetten kon deze op 18 september 1981 met de werkzaamheden beginnen .
Binnen 6 weken was dat werk gerealiseerd, waarna de vrijwilligers klaar stonden om de overige werkzaamheden te gaan verrichten. En dat was nog heel veel werk.

Uitgebreid

Timmer werkzaamheden , elektriciteit , tegels plakken , vloeren leggen, monteren van sanitair en plafonds , een nieuwe keuken monteren , het metselen van de bar en van te voren veel sloopwerkzaamheden , allemaal zaken die door de vrijwilligers werden uitgevoerd.
Maar half december was het zover dat de nieuwe kantine gereed was. Het houten gebouw had plaatsgemaakt voor een riant stenen gebouw (zie foto) en het totale oppervlak was met ruim 75 m2 uitgebreid.
Op zaterdag 8 januari 1982 werd een gezellige avond georganiseerd in de nieuwe kantine waarvoor alle vrijwilligers met hun partners werden uitgenodigd , zodat zij zelf konden bekijken wat een prachtig resultaat ze hadden gerealiseerd.
Op zaterdag 23 januari 1982 werd de kantine officieel geopend via een druk bezochte receptie waarbij vele collega voetbalverenigingen en Steenbergse verenigingen aanwezig waren.

Met dank aan

Wethouder Cor Hoenvervangers , zelf jarenlang voetballer en bestuurslid van v.v. Steenbergen geweest, verrichtte de opening en had een speciaal woord van dank voor gemeente medewerker Bert van Drunen die voor het ontwerp van het nieuwe gebouw had gezorgd en naast zijn werkzaamheden namens de gemeente als vrijwilliger van sv Diomedon ook vele vrijwilligersuren had ingebracht.
En er was uiteraard heel veel dank voor alle andere vrijwilligers van sv Diomedon en vv Steenbergen , want zonder hen zou het financieel niet mogelijk zijn geweest.

29 December 1981 oprichting supportersclub

Mede vanwege de mooie resultaten van het 1e elftal van v.v. Steenbergen dat in het seizoen 1980/1981 kampioen werd na een 3-tal beslissingswedstrijden tegen v.v. Roosendaal ( enkele weken geleden hebben we daarover in deze krant uitvoerig bericht) waren er heel veel supporters van de blauw witten die enthousiast waren geworden om een aparte supportersclub op te gaan richten.
Veel van die enthousiastelingen hadden ook hun medewerking gegeven aan de totstandkoming van de nieuwe kantine en daarom werd eind 1981 besloten een oprichtingsvergadering te plannen in die net gerealiseerde nieuwe kantine.
Op dinsdagavond 29 december 1981 vond die oprichtingsvergadering plaats en konden die avond al een 60-tal supporters als lid van de nieuwe supportersvereniging worden ingeschreven.
Tijdens de vergadering werden Giel de Ron, Geert Ligtenberg , Dinie Krijntjes , Jan Hagens en Ad Bruynseels gekozen tot bestuursleden , waarna Giel de Ron later werd gekozen als voorzitter. (zie foto). En van die supportersvereniging heeft v.v. Steenbergen tot op de dag van vandaag heel veel steun en plezier mogen beleven.

Lichtinstallatie of tribune ?

Op woensdag 3 februari 1988 werd op veld 1 van het gemeentelijk sportpark aan de Seringenlaan een lichtinstallatie in gebruik genomen middels het spelen van een huldigingswedstrijd tegen Fc.Antwerp , maar zonder slag of stoot was dat beslist niet gegaan. Reeds in 1984 werd tijdens de jaarvergadering van de vereniging gesproken over de aanleg van een lichtinstallatie en/of het realiseren van een overdekte tribune op het hoofdveld. Vanwege het ontbreken van de benodigde financiën werden de plannen voorlopig weer opgeborgen.
Tijdens de volgende jaarvergadering in 1985 kwamen dezelfde vragen weer aan de orde waarna er werd besloten dat het urgenter was om eerst te gaan proberen een veldverlichting te realiseren.
Het bestuur van de voetbalvereniging had een voorkeur voor de aanleg op veld 2, het Diomedon veld, maar dat zag het bestuur van de zustervereniging niet zitten. Na vele malen wikken en wegen werd er in de loop van 1986 besloten een veldverlichting te gaan aanleggen op veld 1.
Tevens werd besloten tot een poging om de nodige sponsoren te vinden voor de financiering en de uitvoering te doen laten plaatsvinden met – inderdaad – vrijwilligers.
In juni 1986 werd een groots opgezette rommelmarkt georganiseerd (Het Waterlooplein) waarmee al de nodige financiën werden binnen gehaald. Ook deze keer lieten vrijwilligers – de meesten leden van de supportersclub – hun club niet in de kou staan.
De sponsoren werden gevonden via verschillende Steenbergse bedrijven en vanaf september 1987 werden de lichtmasten door de vele vrijwilligers geplaatst.

Openingswedstrijd

Omdat de werkzaamheden vlot verliepen werd er op dinsdagavond 24 november 1987 een openingswedstrijd gepland tegen het op dat moment in de 1e divisie van het betaald voetbal uitkomende R.B.C. uit Roosendaal, maar omdat de PNEM ( provinciaalse Noord Brabantse Elektriciteit Maatschappij) zijn toezegging om de aansluiting te maken op het laatste moment niet kon nakomen moest die wedstrijd worden geannuleerd.
Met R.B.C. kon op korte termijn geen alternatieve nieuwe datum worden gevonden waarna, na tussenkomst van bestuurslid Ad Bruynseels van de supportersclub, later een wedstrijd kon worden afgesproken met de Belgische 1e klasser Fc. Antwerp.
Samen met zijn mede bestuursleden Marcel Peeters en Ad de Groen regelde hij een bezoek bij Fc.Antwerp-trainer Georg Kessler, waarna er werd afgesproken dat de Belgische koploper van dat moment op woensdag 3 februari 1988 naar Steenbergen zou komen. In de vorige aflevering van deze rubriek hebben we hiervan een verslag gedaan , maar wederom kon dus op 3 februari 1988 een project worden ‘opgeleverd” gerealiseerd door vele blauw wit vrijwilligers.
En ook Fc.Antwerp trainer Georg Kessler was een tevreden man. ( zie foto).

Maar nu de tribune nog

De lichtinstallatie op veld 1 was nu een feit, maar de tribunewens op het hoofdveld bleef bij de vrijwilligers boven drijven.
En ook die eigenlijk voor onmogelijk geachte wens werd in 1991 werkelijkheid.
Een commissie ’Tribune’ – waarin Ed de Greef, Peter Ernest, Ad Bruynseels, Jan Gelten en John Rommers zitting namen – werd in het leven geroepen. Twee mensen gingen op pad om sponsors te werven en eerlijk is eerlijk, wat normaal een hondenbaan is, was nu bijna een pleziertje. Het Steenbergse bedrijfsleven bleek graag te geven voor een overdekte tribune voor v.v. Steenbergen.
En de commissie slaagde er ook deze keer weer in om heel veel vrijwilligers op de been te krijgen om alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
Eind 1990 werd begonnen met de werkzaamheden aan de fundering, maar de vrij strenge winter zorgde ervoor dat er weken lang niets kon worden gedaan.
Begin juni 1991 was de overdekte tribune dan toch echt klaar en konden de ruim 25 vrijwilligers genieten (zie foto) van een beslissende wedstrijd van hun favoriete club, zittend op de tribune.

Promotie wedstrijd

Steenbergen was in het seizoen 1990/1991 onder leiding van trainer Johan Korte uit Dinteloord winnaar geworden van de laatste periode in de 3e klas en mocht daardoor een nakompetitie spelen om promotie naar de 2e klas af te dwingen. Op zaterdagavond 8 juni 1991 werd de laatste promotiewedstrijd gespeeld, thuis tegen Wilhelmina Boys uit Best.
Steenbergen won die wedstrijd met 3-1 en promoveerde daardoor na 31 jaar weer naar de 2e klas.
En juist op die dag kon de nieuwe overdekte tribune voor de eerste keer in gebruik worden genomen. Een mooier cadeau hadden de vrijwilligers zich niet kunnen wensen.

Renovatie tribune

Nog maar 2 jaar geleden , in de zomer van 2018 , is de tribune in z’n geheel gerenoveerd.
Het metselwerk is gedeeltelijk opnieuw ingevoegd en voorzien van een verflaag, de staalconstructie is schoon gemaakt en heeft eveneens een kleurtje gekregen en de houten banken zijn vervangen door 201 prachtige blauwe kuipstoeltjes. De gerenoveerde tribune ( zie foto) is daardoor een schitterend plaatje geworden waarmee de vereniging nog vele jaren vooruit kan. Dankzij de tientallen Blauwwit vrijwilligers.

Op de foto’s:

  • De eerste kantine van vv Steenbergen en sv Diomedon
  • Een gedeelte van de vrijwilligers welke de tribune hebben gerealiseerd. Staand v.l.n.r. Cor Gram ,Christ Elzakkers, Frans Sebregts, Rien Uytdewilligen, Ad Bruynseels, Jack Verhoeven, Frans Krijntjes en Gerrit de Gast; Zittend Ed de Greef.
  • Het eerste bestuur van de supportersclub v.l.n.r. Dinie Krijntjes, Giel de Ron, ,Ad Bruynseel , Jan Hagens en Geert Ligtenberg.
  • Fc.Antwerp trainer Georg Kessler wordt geïnterviewd door reporter Peter de Bruin van stadsomroep Klaver Vier.

Door: John Rommers