Uilenwerkgroep Steenbergen springt in de bres voor kerk- en steenuil:

STEENBERGEN – Slechts weinig vogelsoorten spreken zo tot de verbeelding als de uil. Of het nu zijn vermeende wijsheid, zijn vermogen om in het pikkedonker een prooi te vangen of zijn werk als nieuwspresenator bij de Fabeltjeskrant is, feit is dat het een fascinerend schepsel is. Feit is ook dat het niet bijzonder goed gaat met de soort. Een tekort aan broedplaatsen en voorradig voedsel liggen hieraan ten grondslag. Gelukkig zijn er mensen die zich het lot van de uil aantrekken en er voor in de bres springen. Zij verzamelden zich in de Uilenwerkgroep Steenbergen die recentelijk van start is gegaan.

Het is niet de enige uilenwerkgroep in de gemeente Steenbergen, maar wel de nieuwste. Opgericht naar aanleiding van een oproep van Brabants Landschap die de werkgroepen onder haar vleugels heeft. “Er was al een groepering actief bij Dinteloord,” aldus werkgroep-coördinator René den Outer. “In theorie bestreek die ook het gebied Steenbergen, maar dat is qua oppervlakte veel te groot om te goed te kunnen behappen. Vandaar dat wij ons nu richten op het gebied tussen de Steenbergse Vliet en het Schelde Rijnkanaal.”

Steriel

De uilensoorten waar de groep zich mee bezighoudt, zijn de steenuil en de kerkuil. Twee varianten die het niet makkelijk hebben op het modern vormgegeven platteland. “De leefomgeving van de uil is in het afgelopen decennium enorm veranderd. De landbouw is steeds grootschaliger en sterieler geworden onder druk van de economie en de Europese regelgeving.”

Kapot ruitje

Met name het vinden van een geschikte nestlocatie is een uitdaging voor de hedendaagse uil. “Vroeger vond de kerkuil bijvoorbeeld in iedere oude boerenschuur wel een gat of een kapot ruitje waarlangs hij naar binnen kon om een nest te bouwen. Die schuren verdwijnen en maken plaats voor nieuwe varianten die hermetisch afgedicht zijn.”

Gat in de schuur

Gelukkig zijn er volgens de werkgroep steeds meer boeren die oog hebben voor de problematiek. “Die zijn bereid om bewust een gat in hun schuur te maken om ruimte te bieden aan een uil.” Een mes dat volgens de vrijwilligers aan twee kanten snijdt. “Met een uil op de boerderij, hebben muizen geen kans meer. Een jonge kerkuil eet 3 tot 5 muizen per dag. Daar kan geen bestrijdingsmiddel tegenop.”
De vrijwilligers van de uilenwerkgroep hangen de nestkasten, controleren regelmatig tijdens het broedseizoen, maken de kasten schoon na vertrek van de uilskuikens en onderhouden contact met de gastgevers. De gegevens die de vrijwilligers bijhouden, worden ingevoerd in het systeem van Brabants Landschap waardoor er een duidelijk beeld ontstaat van de stand en stabiliteit van de uilenpopulatie.
Naast de praktische werkzaamheden geven de vrijwilligers ook voorlichting. “Bewustwording is van het grootste belang. Zowel bij het publiek als bij boeren en de gemeente. We zijn er zo langzamerhand allemaal wel achter dat wanneer we op de huidige weg doorgaan, we natuur en leefbaarheid in Nederland kwijtraken. Wat we daar in praktisch opzicht aan kunnen doen, is soms nog onduidelijk. Een gemeente zou bijvoorbeeld niet zomaar een vergunning voor het kappen van een oude knotwilg moeten afgeven aangezien dat een belangrijke broedplaats is voor steenuilen.”

Voor nu zijn de vrijwilligers vooral op zoek naar nieuwe gastgevers, maar ook naar bestaande. “We weten dat er met de aanleg van de A4 bij wijze van natuurcompensatie broedkasten zijn gehangen. We weten alleen niet bij wie. We hopen dat wie zo’n kast heeft, zich bij ons wil melden zodat wij deze adressen in onze controleronde op kunnen nemen.”
Ook uilenliefhebbers die belangstelling hebben in de werkgroep of wie behoefte heeft aan informatie kan terecht bij de Uilenwerkgroep via   (06) 47937199 r.denouter@kpnplanet.nl

René den Outer, Evert van Vlekkert en Wendy Versteeg zijn drie van de vrijwilligers van de Uilenwerkgroep Steenbergen. Alle drie hebben zij hun eigen fascinatie voor de uil en dragen zij graag een steentje bij aan het behoud ervan.

Door: Dasja Abresch