Twijfels over lichtplan beeldbepalende gebouwen

STEENBERGEN – Niet alle dorpsraden reageren enthousiast op het voorstel van het college van B&W om in elke kern een beeldbepalend gebouw in de schijnwerpers te zetten. Het plan is om 10.000 euro voor elke kern beschikbaar te stellen om het daarna aan de dorpsraden over te laten om de rest van de financiën rond te krijgen. “Volstrekt onrealistisch en Dinteloord zit er niet op te wachten”, zegt Hakim Tampoebolon, voorzitter van de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland. Andere dorpsraden blijken eveneens niet enthousiast.

In de ledeneditie van Steenbergse Courant van afgelopen vrijdag 15 januari staat hierover een uitgebreid artikel met meer informatie.