Twee sleutels met grijs-groene tag verloren

Een plaatsgenoot – die om veiligheidsredenen onbekend wenst te blijven – heeft op 19 november een tweetal sleutels verloren in de omgeving West- Havendijk – industrieterreinen Reinierpolder – Kade – Doornedijkje en Ligneweg.
En veelvuldige zoektocht heeft tot op heden niets opgeleverd. De betreffende pechvogel probeert het nu via KijkopSteenbergen.nl. Aan alle lezers/bezoekers de vraag of iemand deze sleutels heeft gevonden en zo ja of hij/zij de moeite wil nemen om deze af te geven bij gemeente Steenbergen of bij het redactiekantoor van Steenbergse Courant – KijkopSteenbergen.nl aan de Molenweg 44.
Met bij voorbaat dank voor de genomen moeite.