Tussenstand corona-steunfonds: kwart uitgegeven maar geldpot blijft nodig

STEENBERGEN – De gemeenteraad kwam maandagavond voor het eerst weer bijeen na het zomerreces en werd direct bijgepraat over het speciale steunfonds van 1 miljoen euro wat aan het begin van de coronacrisis beschikbaar is gesteld. De eerste tussenstand laat zien dat er rond de 235.000 euro is uitgegeven aan allerlei regelingen, financiële steun voor bedrijven en extra kosten vanwege COVID-19. Maar wethouder Koos Krook waarschuwde dat er nog meer uitgaven op stapel staan. “Er is bijvoorbeeld compensatie aan de zwembaden en andere instellingen toegezegd en dat is hier nog niet in verwerkt. Dus de volgende 250.000 euro gaat er komen.”

De wethouder Financiën deelde zijn zorgen met de leden van de gemeenteraad als het gaat om de onzekere toekomst. “Veel van de uitgaven zullen pas duidelijk zijn bij de jaarrekeningen. Zo hebben de dorpshuizen nu nog wel wat vet op de botten, maar dat kan veranderen. Geen idee of dat miljoen opgaat, want het is nog lastig te beoordelen welke kant de economie opgaat. Voor onze gemeente is duidelijk dat er een hoop financiële maatregelen zullen volgen om onze begroting op orde te houden.” Maurice Remery (Gewoon Lokaal!) sprak de wens uit dat er niet alleen op cultuur en welzijn bezuinigd gaat worden. “Het is juist die sociale cohesie die krachtig is gebleken en waar we zuinig op moeten zijn.”

“Gemeenschapshuizen worden geholpen”

Over de financiële situatie van de dorpshuizen stelde Tim Huisman namens D66 vragen aan verantwoordelijk wethouder Esther Prent. “Die gemeenschapshuizen zijn het kloppend hart van de kernen en wij stellen voor dat ze gecompenseerd worden voor gederfde inkomsten. Ook na mei, want er is gemeentelijk vastgoed dat nu pas aan het opstarten is.”

Volgens de wethouder wordt de huur van alle accommodaties in die drie maanden dat ze gesloten waren kwijtgescholden en worden lagere prestaties geaccepteerd. “We hebben continu gesprekken met verenigingen en stichtingen over de situatie waarin ze verkeren, maar mocht er toch een organisatie buiten de boot vallen, dan roep ik die bij deze op om zich te melden want we gaan altijd het gesprek aan om te kijken hoe we kunnen helpen”, aldus Prent. 

“Terras op de Markt: liever voller gezien”

Een deel van het geld uit het steunfonds is naar het gezamenlijke terras op de Markt gegaan. Het creëren van een groot, gemeenschappelijke terras waar genoeg ruimte is voor de 1,5 meter-maatregel, moet de horeca een steuntje in de rug bieden. Wethouder Willy Knop gaf toe dat hij gehoopt had dat het terras bomvol zou zitten, maar hoort desondanks positieve geluiden tijdens de terugkerende evaluaties met de ondernemers. “Vanuit de VVV horen we wel dat de buitenlandse toeristen gemist worden, en dat zijn ook potentiële klanten op het terras. De investering die we in parasols en meubilair hebben gedaan, kan deels worden gecompenseerd doordat ondernemers wellicht spullen willen overnemen voor volgend jaar. Dan hebben we die uniforme uitstraling die we willen. Maar de eindevaluatie moet nog volgen.”

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl