Tuinconcert bij SDW-locatie ‘Aan de Zuidwal’ valt niet in goede aarde

STEENBERGEN – Het valt in deze tijd niet mee om altijd het goede te doen. Daar kwam men bij SDW-locatie ‘Aan de Zuidwal’ in Steenbergen afgelopen zondag ook achter. Op initiatief van een bewoner zong de Steenbergse zanger Chris Antonissen, geheel binnen de RIVM richtlijnen, een lekker moppie in de binnentuin van het complex. Dikke pret voor de cliënten die vanaf hun balkonnetje vrolijk meezongen en dansten. Een stressmomentje echter voor de controleurs van Handhaving die langs de hekken van het complex steeds meer publiek zagen verschijnen. Ook voorbijgangers en buurtbewoners reageerden verbaasd en enigszins verontwaardigd.

Vooropgesteld moet worden dat het feestje uit niets dan goede bedoelingen was ontstaan. De quarantaine maatregelen rond de corona-uitbraak treffen de bewoners van dagvoorzieningen zwaar. Familiebezoek is uit den boze en zelfs binnen het complex mogen de mensen elkaar alleen ontmoeten wanneer zij op dezelfde afdeling wonen.

Hele leven in de war

Dagelijkse structuren zijn verdwenen en juist dat is voor mensen met een verstandelijke beperking de leidraad waarlangs het leven voor hen overzichtelijk verloopt. Iedere inbreuk daarop zorgt voor onrust en de corona-maatregelen zijn voor deze mensen dan ook vergelijkbaar met een aardbeving die alles op zijn kop zet. De gevolgen daarvan beginnen de begeleiders steeds meer te merken. “In het begin ging het nog wel, maar nu zien we dat een toenemend aantal bewoners ongewenst gedrag gaat vertonen,” vertelt Esther de Ron, begeleidster bij SDW ‘Aan de Zuidwal’. “Het gemis van het persoonlijk contact met ouders en familieleden, het werk dat helemaal of deels gestopt is. Het gooit hun hele leven in de war. Wij als begeleiders raken inmiddels ook wel een beetje aan het eind van ons Latijn qua creatieve activiteiten”

Handjes de lucht in

Een van de bewoners, Francis Verholen, besloot dat het tijd was voor een positieve actie. De Ron: “Francis zag op televisie dat er bij zorgcentra zangers optraden in de tuin. ‘Waarom gebeurt dat niet bij ons?,’ vroeg hij zich af. Dat vonden wij een goede vraag en we hebben hem gevraagd om het te regelen.” Plaatselijk zanger Chris Antonissen werd benaderd en stemde direct toe. Zodoende was het afgelopen zondag ineens feest in de tuin van het complex. Vlaggen hingen van de balkons, de handjes gingen de lucht in en er werd luidkeels meegezongen.

Verkeerd signaal

Familie van de bewoners, voorbijgangers en buurtgenoten die door het geluid aangetrokken werden keken vanachter het hek aan de parkzijde toe. Daarmee ging het mis voor de handhavers. Deze mensen lopen gedurende dag door heel de gemeente Steenbergen op zoek naar samenscholingen en andere activiteiten die in het kader van de RIVM-maatregelen ongewenst zijn. Zij werden onaangenaam getroffen door het tuinfeestje: “We gunnen het iedereen, maar het is eigenlijk niet de bedoeling. Binnen het hek is het allemaal wel goed geregeld, maar daarbuiten zie je mensen toch te dicht bij elkaar staan. Bovendien is het signaal verkeerd. Wij moeten een hele dag jongeren op hun verantwoordelijkheid in de crisis wijzen en dan valt dit lastig uit te leggen.”

Ontsnappen aan de waan van de dag

Zelfs Ruud van den Belt had in dit geval moeite om de rollen van burgemeester en burgervader te combineren. Op eigen verzoek was hij namelijk samen met zijn vrouw even op bezoek geweest bij het optreden om de mensen van de SDW een hart onder de riem te steken. Vanuit de tuin zwaaide hij naar de bewoners, die natuurlijk vol overgave terugzwaaiden.
Niet lang na zijn vertrek kreeg hij in zijn functie als burgemeester een telefoontje van de handhavers dat er zich een ongewenste activiteit afspeelde op de locatie waar hij net vandaan kwam. “Het is lastig schipperen in deze tijd,” reageert Van den Belt. “Vooral voor mensen die in een woonvorm leven, of dat nu een zorgcentrum of een SDW-locatie is, is het leven momenteel zwaar. Zij missen het contact met de buitenwereld enorm en het is belangrijk dat zij af en toe een momentje hebben dat zij aan de waan van wéér een corona-dag kunnen ontsnappen. Anderzijds begrijp ik het signaal van de handhavers ook volledig. We gaan het er intern goed over hebben hoe we hier in de toekomst mee om moeten gaan. Ik wil niet direct de deur sluiten voor een activiteit die deze bijzondere groep mensen zoveel plezier geeft.”

Omdat de situatie buiten het hek controleerbaar bleef, lieten de handhavers de activiteit (onder steng toezicht) doorgaan. Voor de bewoners en het personeel van de SDW-locatie een heerlijk moment van ontspanning waar ze nog lang van nagenoten hebben.

Het tuinconcert voor bewoners van de SDW-locatie ‘Aan de Zuidwal’ deed nogal wat stof opwaaien. Voor de bewoners zelf was het echter een momentje van feest en ontspanning in een moeilijk tijd.
Foto’s © Mark Koenraadt

Door: Dasja Abresch